foto

Dinàmics, l'escola de referència en esport, salut i lleure

Dinàmics neix amb l’objectiu d'esdevenir l'escola de referència en esports, lleure i salut del territori.

La nostra missió és fomentar la inserció laboral de les persones, i per això formem i qualifiquem professionals de l’àmbit de les activitats físico-esportives, la salut, les habilitats personals, el lleure i el medi natural.

Per aconseguir aquest objectiu, impartim programes de formació subvencionada i privada 

 

A qui ens dirigim?

Dissenyem i impartim itineraris i formacions enfocades a diferents col·lectius: joves, persones a l'atur, persones treballadores, etc.

És a dir, oferim oportunitats a joves i adults perquè  accedeixin a propostes laborals i siguin més polivalents en els seus lloc de treball.

Els nostre alumnes no només adquireixen i amplien coneixements, sinó que s’acrediten amb títols oficials que els capaciten per desenvolupar l’activitat professional per la qual s’han format.
 


Itineraris formatius enfocats a la inserció laboral

Dinàmics tenim molt present les necessitats reals del mercat en els àmbits de l’esport, la salut i el lleure per garantir  les sortides laborals dels nostres alumnes

Oferim atenció personalitzada a tots els nostres alumnes per tal d’informar i orientar-los cap a la formació més adaptada a les seves necessitats i les seves aptituds. I dissenyem itineraris de formació contínua, tenint en compte la singularitat de cada alumne, la seva disponibilitat i els seus interessos.

 

Escoltem les entitats i empreses del sector

Escoltem les empreses i entitats, per entendre les seves necessitats i proposar-los solucions formatives a mida pels seus treballadors

També treballem acords amb empreses i administracions per gestionar la realització de pràctiques quan sigui necessari, i facilitar la incorporació dels nostres alumnes en llocs de treball qualificats. 

Els cursos de socorrisme són un bon exemple de la sensibilitat de Dinàmics amb el mercat. Per donar resposta a la gran demanda de personal qualificat en aquest sector, formem socorristes mitjançant Certificats Professionals del SOC, Ensenyaments Esportius i cursos intensius. Tenim acords amb diverses empreses perquè els alumnes realitzin les pràctiques, i un alt percentatge és contractat un cop les finalitzen.

 

Centre formatiu homologat

Som centre autoritzat i homologat per impartir formacions de les administracions públiques competents en ensenyament, tant subvencionades com privades:
 
 • Certificats de Professionalitat (Servei Català d’Ocupació)
 • Formació contínua (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)
 • Cursos d'educació en el lleure (Direcció General de Joventut)
 • Formació subvencionada a través de Fundae
 • Formacions a mida


Compromís amb la comunitat i l’entorn

Dinàmics és un projecte fruit de la col·laboració de les escoles cooperatives Sant Gervasi (Mollet del Vallès) i Ginebró (Llinars del Vallès),  i l'associació Eines per Tothom (Granollers). Amb totes tres entitats comparteix els valors cooperatius i de l'economia social:

 • compromís amb l’ensenyament de qualitat, centrat en les persones
 • arrelats al territori i col·laboració amb la comunitat
 • proximitat
 • innovació en els processos metodològics
 • promoció de l'economia social
 • compromís en l'ús responsable i sostenible del medi natural i el patrimoni cultural

Col·laborem amb entitats i programes ja existents al territori que potencien la ocupació dels joves i els adults, i que creen itineraris formatius per esportistes d’alt nivell.

També organitzem i col·laborem en jornades, seminaris o activitats a mida relacionades amb l’activitat física, les habilitats personals, la salut, el lleure i el medi ambient.

 


Formació de qualitat

La política de qualitat de Dinàmics inclou el compromís de complir amb els tots els requisits legals i oficial necessaris i la millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat. 

Des d'abril de 2021, Dinàmics està certificat amb el segell de qualitat ISO 9001, aplicable al disseny, desenvolupament i realització de cursos de formació ocupacional i contínua en l’àmbit de l’esport, el lleure i la salut.