Consell Català de Ressuscitació

El Consell Català de Ressuscitació regula les formacions oficials de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic  (SVB-DEA), que capaciten per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) i utilitzar correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) en les primeres intervencions sanitàries immediates.

La seva finalitat és promoure, coordinar i estandarditzar les activitats formatives, de recerca, de difusió i de bones pràctiques en suport vital i ressuscitació cardiopulmonar arreu de Catalunya. Aquesta activitat, d’incidència directa en la promoció i prevenció de la salut, es desenvolupa seguint les directrius de l’European Ressuscitation Council, organisme al qual el CCR està vinculat.