• Continguts del curs

  CURS DE PRIMERS AUXILIS: SOCORRISME I EMERGÈNCIES. NIVELL AVANÇAT

  1.Primers auxilis (10 hores)
  1.1 Suport vital bàsic adult.
  1.2 Suport vital bàsic pediàtric.
  1.3 Suport vital bàsic instrumentalitzat.
  1.4 Posició lateral de seguretat adult.
  1.5 Posició lateral de seguretat pediàtric.
  1.6 Nocions ús desfibril·lador.
  1.7 Obstrucció via aèria adult.
  1.8 Obstrucció via aèria nens i nenes
  1.9 Obstrucció via aèria nadons.
  1.10 Immobilització i mobilització víctima traumàtica.
  1.11 Extracció de casc.
  1.12 Primers auxilis en explosions.
  1.13 Deshidratació.
  1.14 Aixafada.
  1.15 Amputació.
  1.16 Politraumatismes.
  1.17 Improvisació lliteres.

  2.Prevenció d'accidents (10 hores)
  2.1 Accidents domèstics.
  2.2 Accidents de trànsit.
  2.3 Accidents gent gran.
  2.4 Accidents en medi aquàtic.
  2.5 Atenció primers auxilis en gent gran.
  2.6 Atenció primers auxilis en infants.
  2.7 Atenció primers auxilis en medi aquàtic.

  3.Emergències (10 hores)
  3.1 Alberg provisional en emergències.
  .2 Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).
  3.3 Catàstrofes i autoprotecció.
  3.4 Accidents múltiples víctimes.
  3.5 Prevenció de riscos laborals.
  3.6 Sistema de protecció civil a Catalunya.
  3.7 Emergències internacionals.

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Primers Auxilis: Socorrisme i Emergències, Nivell Avançat (30 hores) permet repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en formacions prèvies de primers auxilis. Trobareu més específicament què s'hi treballa a la taula de continguts del curs.

  Objectius específics:

  - Repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en cursos de primers auxilis.

  - Conèixer els riscos i la prevenció en determinades circumstàncies, així com en col·lectius de persones que per les seves característiques són més vulnerables als accidents (infants i gent gran).

  - Adquirir una formació integral en emergències com és el coneixement de primers auxilis psicològics

  - Conèixer i adoptar les mesures d'autoprotecció davant situacions d'emergències i catàstrofes

  - Conèixer el sistema de protecció civil a Catalunya; ja sigui com a persona col·laboradora o usuària

  - Saber què és un alberg provisional en emergències per persones desallotjades dels seus habitatges per qualsevol emergència

  - Adquirir un coneixement bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, saber actuar, bàsicament, davant accidents de múltiples víctimes i tenir un coneixement bàsic sobre les emergències internacionals

  Aquesta formació de 30 hores de durada està 100% subvencionada pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçada prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos.

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs està dirigit a persones que ja tinguin una formació inicial de primers auxilis i vulguin ampliar-ne, assimilar i repassar els coneixements.

  El curs va adreçat a:

  - Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.

  - També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

  - Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

 • El curs de Primers Auxilis Avançats forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, dins de l'àmbit de la salut i seguretat laboral. 

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la salut i seguretat labora, així com de les habilitats personals i professionals.

  Podeu consultar més cursos disponibles al nostre web, o posar-vos en contacte directament amb Dinàmics a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

  .

 • El Curs de Primers Auxilis: Socorrisme i Emergències, Nivell Avançat (30 hores) permet repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en formacions prèvies de primers auxilis. Trobareu més específicament què s'hi treballa a la taula de continguts del curs.

  Objectius específics:

  - Repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en cursos de primers auxilis.

  - Conèixer els riscos i la prevenció en determinades circumstàncies, així com en col·lectius de persones que per les seves característiques són més vulnerables als accidents (infants i gent gran).

  - Adquirir una formació integral en emergències com és el coneixement de primers auxilis psicològics

  - Conèixer i adoptar les mesures d'autoprotecció davant situacions d'emergències i catàstrofes

  - Conèixer el sistema de protecció civil a Catalunya; ja sigui com a persona col·laboradora o usuària

  - Saber què és un alberg provisional en emergències per persones desallotjades dels seus habitatges per qualsevol emergència

  - Adquirir un coneixement bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, saber actuar, bàsicament, davant accidents de múltiples víctimes i tenir un coneixement bàsic sobre les emergències internacionals

  Aquesta formació de 30 hores de durada està 100% subvencionada pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçada prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos.

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs està dirigit a persones que ja tinguin una formació inicial de primers auxilis i vulguin ampliar-ne, assimilar i repassar els coneixements.

  El curs va adreçat a:

  - Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.

  - També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

  - Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

 • El curs de Primers Auxilis Avançats forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, dins de l'àmbit de la salut i seguretat laboral. 

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la salut i seguretat labora, així com de les habilitats personals i professionals.

  Podeu consultar més cursos disponibles al nostre web, o posar-vos en contacte directament amb Dinàmics a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

  .