• Continguts del curs

   

   1. L'energia, principis immediats
   2. Nutrients energètics i no energètics
   3. Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
   4. Grups d'aliments
   5. Qualitat i higiene dels aliments
   6. L'equilibri alimentari
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El curs de Dietètica i Nutrició té com a objectiu revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà. D'aquesta manera, aprofundeix en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament, s'aprenen els requeriments en situacions normals i la valoració de l'estat nutricional.

  Aquest curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • Aquest curs va dirigit a qualsevol persona que vulgui conèixer els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà. No es requereix formació prèvia.

  S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la sanitat, la salut i el benestar

 • El curs de Dietètica i Nutrició té com a objectiu revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà. D'aquesta manera, aprofundeix en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament, s'aprenen els requeriments en situacions normals i la valoració de l'estat nutricional.

  Aquest curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • Aquest curs va dirigit a qualsevol persona que vulgui conèixer els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà. No es requereix formació prèvia.

  S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la sanitat, la salut i el benestar