Departament d'Educació

Els ensenyaments esportius formen part de la formació reglada autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment en l’especialitat cursada per l’alumne, per exemple salvament i socorrismehípicafutbol, etc.

S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior i tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior esportiu en l’especialitat corresponent.

Per accedir als ensenyaments esportius cal superar una prova específica d'accés

És possible convalidar mòduls entre diferents especialitats, i també si s'ha cursat algun cicle formatiu de grau mitjà o superior de l'àmbit de les activitats físicoesportives.