foto

Els cursos subvencionats són una gran oportunitat formativa si no disposes dels recursos econòmics suficients per a realitzar un tipus de formació o si vols conèixer millor un àmbit en concret abans de decidir invertir en aquest tipus de formació.

Aquests tipus de cursos no suposen un cost per a tu o el cost és molt reduït respecte al cost real del curs.

Els cursos poden ser gratuïts per diversos motius. Perquè darrere hi ha un organisme, persona o entitat que cobreix el seu import, perquè el centre ofereix la possibilitat que certs col·lectius es beneficiïn d’aquests estudis sense un cost, perquè l’empresa en la qual treballes assumeix el cost de la formació, etc.

Formació subvencionada