• Continguts

  1. Conceptes generals
  1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació.
  1.2. Intoleràncies
  1.3. Al·lèrgies
  1.4. L’anafilaxia
  1.5. Situacions de risc
  1.6. On trobem els al·lèrgens

  2. Gestió del risc
  2.1.Principis bàsics
  2.2. Diagrama de gestió
  2.3. Bones pràctiques
  2.4. Contaminació creuada

  3. Aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge dels productes alimentaris. “L’etiquetatge nutricional”
  3.1. Introducció: el nou Reglament 1169/2011
  3.2. Etiqueta i etiquetatge
  3.3. Responsabilitats
  3.4. Informació alimentària obligatòria:
  3.5. Denominació de l'aliment
  3.6. Llistat d'ingredients
  3.7. Substàncies o productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies
  3.8. Quantitat de determinats ingredients
  3.9. Quantitat neta
  3.10. Data de durada mínima o data de caducitat
  3.11. Condicions especials de conservació i/o d'utilització
  3.12. Nom, raó social i adreça de l'operador
  3.13. País d'origen o lloc de procedència
  3.14. Forma d'utilització
  3.15. Grau alcohòlic
  3.16. Lot
  3.17. Distintius d'origen i qualitat agroalimentària
  3.18. Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, d’obligat compliment des de desembre de 2016
  3.19. Aplicació pràctica de normatives d'aplicació sectorial

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El curs d'Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries té com a objectiu revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà. D'aquesta manera, aprofundeix en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament, s'aprenen els requeriments en situacions normals i la valoració de l'estat nutricional.

  Aquest curs de 6 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

  Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs va dirigit a qualsevol persona que vulgui conèixer els aspectes bàsics de com gestionar al·lèrgies i intoleràncies alimentàries en un context de menjadors escolars, casals d'estiu, etc. No es requereix formació prèvia.

  S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la sanitat, la salut i el benestar.

 • El curs d'Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries té com a objectiu revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà. D'aquesta manera, aprofundeix en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament, s'aprenen els requeriments en situacions normals i la valoració de l'estat nutricional.

  Aquest curs de 6 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

  Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs va dirigit a qualsevol persona que vulgui conèixer els aspectes bàsics de com gestionar al·lèrgies i intoleràncies alimentàries en un context de menjadors escolars, casals d'estiu, etc. No es requereix formació prèvia.

  S'hi poden inscriure persones treballadores de l'empresa privada i també hi ha places limitades per persones aturades. 

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la sanitat, la salut i el benestar.