• Continguts del curs

  El curs té una durada total de 20 hores i inclou els següets continguts

  • Introducció: la funció del lleure en la nostra societat: educació i socialització
  • Elaboració i dinamització d'activitats de lleure segons els grups d'edat
  • Tècniques d'animació, expressió i creativitat
  • Intervenció: inclusió, cohesió de grup i diversitat
  • Seguretat i salut: primers auxilis

  El curs s'estructura en 4 sessions de 5 hores de durada.

  La formació s'imparteix en modalitat teòrico-pràctica i consta de dinàmiques i exercicis que permeten posar en pràctica els coneixements que els alumnes han d'adquirir.

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Premonitor/a és un curs introductori al món del lleure i l'esport des de la vessant educativa, adreçat a joves entre 14 i 17 anys que volen participar, col·laborar o ajudar en activitats d'educació en el lleure.

  D'aquesta manera l'alumne entendrà què suposa realitzar aquesta feina i coneixerà alguns recursos i eines bàsics.

  Aquest curs no és una formació oficial i per tant la Direcció General de Joventut no expedeix la titulació. Els alumnes que superin el curs obtindran el següent certificat expedit per Dinàmics:  
   

   Diploma d'Assistència i Assoliment de Continguts al Curs de Premonitor

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

  Els premonitors són menors d'edat, i per tant la formació no inclou la realització de pràctiques a empresa. Quan col·laborin amb alguna entitat, hauran d'estar sempre sota la supervisió d'un monitor titulat, major d'edat.

  La formació s'imparteix en modalitat teòrico-pràctica i consta de dinàmiques i exercicis que permeten posar en pràctica els coneixements que els alumnes han d'adquirir.

 • Properament informarem de noves convocatòries per aquesta formació.

   

  Organitzem també el Curs de Premonitor per grups tancats i a mida, per les entitats o empreses que hi estiguin interessades com ajuntaments, escoles, etc.

 • El Curs de Premonitor va dirigit a nois i noies entre 14 i 17 anys, que encara no tenen 18 anys i per tant no poden cursar el Curs Oficial de Monitor de Lleure.

   

   No es requereix formació prèvia

 • Aquest curs permet que els alumnes tinguin un primer contacte amb el món del lleure i l'esport educatiu, i els ajudarà a valorar si volen seguir formant-se en aquests àmbits. 

   

  A partir dels 18 anys, podran realitzar el Curs de Monitor d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil. Cal tenir en compte que el curs de premonitor no és requisit indispensable per accedir-hi.

 • El Curs de Premonitor/a és un curs introductori al món del lleure i l'esport des de la vessant educativa, adreçat a joves entre 14 i 17 anys que volen participar, col·laborar o ajudar en activitats d'educació en el lleure.

  D'aquesta manera l'alumne entendrà què suposa realitzar aquesta feina i coneixerà alguns recursos i eines bàsics.

  Aquest curs no és una formació oficial i per tant la Direcció General de Joventut no expedeix la titulació. Els alumnes que superin el curs obtindran el següent certificat expedit per Dinàmics:  
   

   Diploma d'Assistència i Assoliment de Continguts al Curs de Premonitor

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

  Els premonitors són menors d'edat, i per tant la formació no inclou la realització de pràctiques a empresa. Quan col·laborin amb alguna entitat, hauran d'estar sempre sota la supervisió d'un monitor titulat, major d'edat.

  La formació s'imparteix en modalitat teòrico-pràctica i consta de dinàmiques i exercicis que permeten posar en pràctica els coneixements que els alumnes han d'adquirir.

 • Properament informarem de noves convocatòries per aquesta formació.

   

  Organitzem també el Curs de Premonitor per grups tancats i a mida, per les entitats o empreses que hi estiguin interessades com ajuntaments, escoles, etc.

 • El Curs de Premonitor va dirigit a nois i noies entre 14 i 17 anys, que encara no tenen 18 anys i per tant no poden cursar el Curs Oficial de Monitor de Lleure.

   

   No es requereix formació prèvia

 • Aquest curs permet que els alumnes tinguin un primer contacte amb el món del lleure i l'esport educatiu, i els ajudarà a valorar si volen seguir formant-se en aquests àmbits. 

   

  A partir dels 18 anys, podran realitzar el Curs de Monitor d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil. Cal tenir en compte que el curs de premonitor no és requisit indispensable per accedir-hi.