• Contingut

  El curs té una durada total de 310 hores i s'estructura en 2 etapes presencials

   

   Etapa lectiva (150 hores)

  • MF1866_2 Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
  • MF1867_2 Processos grupals i educatius
  • MF1868_2 Tècniques i recursos d'animació

   Mòdul de pràctiques professionals (160 hores)

  • MP0270 Mòdul de pràctiques professionals no laborals

Documents Adjunts

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Certificat de Professionalitat Dinamització d'Activitats d'Educació en el Lleure capacita per treballar de monitor/a en activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, i prepara per:

  • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats a través de tècniques i recursos d'animació grupal
  • Educar en valors
  • Aplicar les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos

  El curs consta de 5 mòduls, que inclouen 150 hores de formació presencial i 160 hores de pràctiques.

  El Certificat de Professionalitat és una titulació oficial impartida per Dinàmics, centre autoritzat pel SOC (Servei Català d'Ocupació).

  El curs està 100% subvencionat 

  * Cursos subvencionats pels programes FOAP i SINGULARS del Servei d'Ocupació de Catalunya. 

 • El curs consta de 2 etapes:

  1. Etapa lectiva

  Els mòduls de l'etapa lectiva s'imparteixen en el centre de formació

   

  2. Etapa pràctica

  Un cop finalitzada l'etapa lectiva, els/les alumnes realitzaran pràctiques en un centre de pràctiques, amb qui se signarà un conveni.

  Dinàmics té acords de col·laboració amb nombroses entitats del sector del lleure del territori per acollir alumnes en pràctiques.

   

  Per més informació de dates i horaris de les convocatòries obertes en aquest moment consulteu:

  • els cursos amb inscripcions obertes en aquesta pàgina 
  • els dossiers en PDF al final d'aquesta pàgina

   

 • Formació preferentment dirigda a persones en situació d'atur. També hi ha places disponibles per estudiants i persones treballadores.

   

  Per accedir al Certificat professional Nivell 2 cal complir un dels requisits següents:

   Graduat en ESO (o estudis equivalents).

   Certificat de professionalitat de nivell 1 de la família d’activitats físiques i esportives.

   Cal tenir al menys 16 anys

   

  També és possible accedir a aquests estudis realitzant un examen d'accés específic que convoquem des del mateix centre.

   

   

 • Continuïtat formativa

  Aquesta titulació permet accedir a:

  • CP de Direcció d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

  • Qualsevol Certificat de Professionalitat de nivell 3 de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Per exemple:

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el CP Dinamització d'Activitats d'Educació en el Lleure, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a monitor/a en els següents àmbits:

   Escolar: monitor de menjador, de pati, d’activitats extraescolars, d’acollida, de transport escolar, etc

   Educació en el lleure: monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments …), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat.

   Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animació turística o educació especialitzada.

 • El Certificat de Professionalitat Dinamització d'Activitats d'Educació en el Lleure capacita per treballar de monitor/a en activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, i prepara per:

  • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats a través de tècniques i recursos d'animació grupal
  • Educar en valors
  • Aplicar les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos

  El curs consta de 5 mòduls, que inclouen 150 hores de formació presencial i 160 hores de pràctiques.

  El Certificat de Professionalitat és una titulació oficial impartida per Dinàmics, centre autoritzat pel SOC (Servei Català d'Ocupació).

  El curs està 100% subvencionat 

  * Cursos subvencionats pels programes FOAP i SINGULARS del Servei d'Ocupació de Catalunya. 

 • El curs consta de 2 etapes:

  1. Etapa lectiva

  Els mòduls de l'etapa lectiva s'imparteixen en el centre de formació

   

  2. Etapa pràctica

  Un cop finalitzada l'etapa lectiva, els/les alumnes realitzaran pràctiques en un centre de pràctiques, amb qui se signarà un conveni.

  Dinàmics té acords de col·laboració amb nombroses entitats del sector del lleure del territori per acollir alumnes en pràctiques.

   

  Per més informació de dates i horaris de les convocatòries obertes en aquest moment consulteu:

  • els cursos amb inscripcions obertes en aquesta pàgina 
  • els dossiers en PDF al final d'aquesta pàgina

   

 • Formació preferentment dirigda a persones en situació d'atur. També hi ha places disponibles per estudiants i persones treballadores.

   

  Per accedir al Certificat professional Nivell 2 cal complir un dels requisits següents:

   Graduat en ESO (o estudis equivalents).

   Certificat de professionalitat de nivell 1 de la família d’activitats físiques i esportives.

   Cal tenir al menys 16 anys

   

  També és possible accedir a aquests estudis realitzant un examen d'accés específic que convoquem des del mateix centre.

   

   

 • Continuïtat formativa

  Aquesta titulació permet accedir a:

  • CP de Direcció d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

  • Qualsevol Certificat de Professionalitat de nivell 3 de la família professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Per exemple:

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el CP Dinamització d'Activitats d'Educació en el Lleure, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a monitor/a en els següents àmbits:

   Escolar: monitor de menjador, de pati, d’activitats extraescolars, d’acollida, de transport escolar, etc

   Educació en el lleure: monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments …), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat.

   Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animació turística o educació especialitzada.