• Continguts del curs
   Eines de Coaching I
   1. Què és el coaching?
  • 1.1. Definició del terme
  • 1.2. Origen del terme
  • 1.3. Base teòrica del coaching
  • 1.4. Diferències entre altres disciplines
   2. La professió del Coach.
  • 2.1. Codi ètic
  • 2.2. Competències del coach
  • 2.3. Fases del procés de coaching
  • 2.4. Marc del procés de coaching
    
   3. Mètode GROW
  • 3.1. L’objectiu – àrees de la vida
  • 3.2. Validar l’objectiu
  • 3.3. Explorar la realitat
  • 3.4. Obrir les opcions
  • 3.5. El pla d’acció
    
   4. Marc conceptual de les emocions

   

   5. Competències emocionals

   

   6. Intel•ligència emocional i coaching
  • 6.1. Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les
  • 6.2. Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les

   

   Eines de Coaching II
   1. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació
  • 1.1. Tècniques per a l’autoevaluació de les habilitats, qualitats i competències personals
  • 1.2. Analitzar les habilitats comunicatives i els dèficits en les interaccions comunicatives personals
  • 1.3. Instruments, tècniques i processos per
    
   2. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips
  • 2.1 El líder coach
  • 2.2.Eines de coaching

   

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • Els cursos Eines de Coaching permeten conèixer què és el coaching i com utilitzar-lo en diferents contextos, per tal de millorar les competències de comunicació i de lideratge d'equips. 

  De manera més específica:

  • Eines de Coaching I ensenya què és el coaching, els factors que hi intervenen i com utilitzar-lo en diferents contextos
    
  • Eines de Coaching II ensenya com augmentar el lideratge personal i d'equips a través de la metodologia del coaching, i com aprendre tècniques de coaching útils per la comunicació i el lideratge d'equips.

  Aquests cursos de 30 hores de durada estan 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.
   

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Els cursos d'Eines de Coaching està dirigit a qualsevol persona que vulgui conèixer el coaching, i aprendre com utilitzar-lo per millorar el lideratge d'equips i la comunicació en l'àmbit professional i personal.

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.

 • Els cursos Eines de Coaching permeten conèixer què és el coaching i com utilitzar-lo en diferents contextos, per tal de millorar les competències de comunicació i de lideratge d'equips. 

  De manera més específica:

  • Eines de Coaching I ensenya què és el coaching, els factors que hi intervenen i com utilitzar-lo en diferents contextos
    
  • Eines de Coaching II ensenya com augmentar el lideratge personal i d'equips a través de la metodologia del coaching, i com aprendre tècniques de coaching útils per la comunicació i el lideratge d'equips.

  Aquests cursos de 30 hores de durada estan 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.
   

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Els cursos d'Eines de Coaching està dirigit a qualsevol persona que vulgui conèixer el coaching, i aprendre com utilitzar-lo per millorar el lideratge d'equips i la comunicació en l'àmbit professional i personal.

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.