• Continguts

  1. Els aliments 

  • 1.1. Tipus d’aliments 
  • 1.2. Contaminació microbiana dels aliments 

  2. Manipulació i higiene alimentària 

  • 2.1. Higiene del manipulador 
  • 2.2. Higiene del local 
  • 2.3. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments 

  3. Legislació alimentària aplicable 

  • 3.1. Normativa actual genèrica 
  • 3.2. Aliments al·lèrgens i intoleràncies  
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Manipulació d'Aliments permet adquirir coneixements i eines per afrontar situacions on sigui indispensable fer un ús adequat amb la normativa vigent en quant a la manipulació d’aliments, així com capacitar les persones perquè duguin a terme les seves activitats seguint unes correctes pràctiques d'higiene i fomentant hàbits i actituds correctes durant la feina.

  Objectiu general:

  • Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral.

  Objectius específics:

  • Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles.
  • Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.
  • Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.

  Aquest curs de 10 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

   

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.  
 • El curs de manipulació d'aliments forma part de la família professional de les indústries alimentàries.


  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb cursos com:

  • Nutrició i dietètica
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries
 • El Curs de Manipulació d'Aliments permet adquirir coneixements i eines per afrontar situacions on sigui indispensable fer un ús adequat amb la normativa vigent en quant a la manipulació d’aliments, així com capacitar les persones perquè duguin a terme les seves activitats seguint unes correctes pràctiques d'higiene i fomentant hàbits i actituds correctes durant la feina.

  Objectiu general:

  • Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral.

  Objectius específics:

  • Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles.
  • Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.
  • Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies.

  Aquest curs de 10 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

   

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.  
 • El curs de manipulació d'aliments forma part de la família professional de les indústries alimentàries.


  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb cursos com:

  • Nutrició i dietètica
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries