Dinàmics compta amb diverses instal·lacions i equipaments a la comarca del Vallès Oriental. Les aules, espais i els equipaments s’adapten als ensenyaments específics de cada curs o acció formativa, i permeten optimitzar al màxim l’aprenentatge teòric i pràctic.