• Continguts del curs

  Aquest curs té una durada de 320 hores i s'estructura en dues etapes:

   Etapa lectiva (200 h) *
  • Formació presencial (134h) mitjançant les sessions formatives impartides per professorat qualificat
  • Formació virtual (66h) mitjançant activitats a distància durant la formació presencial i l’elaboració d’una memòria
   Etapa pràctica (120h)  **
  • Realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil

  * En l'etapa lectiva, no es cursen els mòduls D2 i D3, que corresponen al curs de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure, i ja queden convalidats. Per tant, l'etapa lectiva és de 200h en comptes de 290h.

  ** Els alumnes poden realitzar les pràctiques en alguna de les entitats de lleure i menjador escolar amb qui Dinàmics té acord de col·laboració, o bé en una entitat de la seva elecció.


  Els continguts del curs vénen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del Certificat de Professionalitat "Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil"

  • D1 - Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120h)
  • D2 - Processos grupals i educatius, en el lleure infantil i juvenil (30h)
  • D3 - Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60h)
  • D4 - Coordinació i dinamització de l’equip de monitors (80h)
  • MP - Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120h)

   

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil capacita per dirigir i coordinar equips de monitors o de caps en activitats de lleure infantil i juvenil.

   

  El Títol de Director de Lleure habilita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu per infants i joves de forma global, tot assumint la responsabilitat última en la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors o caps.

  Els alumnes que superin el curs de Director de Lleure, obtenen la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

 • Actualment tenim oberta una convocatòria per realitzar el curs a través del programa de Garantia Juvenil, dirigit a persones que:

  • tinguin entre 18 i 29 anys
  • actualment no treballin ni estudiin
  • tinguin el títol de monitor de lleure o el puguin convalidar amb els estudis de grau o experiència professional

  Per Nadal 20-21 obrirem nova convocatòria del curs a Granollers

  Si hi estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres a secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547

 • Aquest curs s’adreça a persones interessades en dirigir i coordinador activitats relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

  No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 18 anys a l’inici de les classes.

  Hi ha dues possibles vies per accedir al curs:

  1. Disposar del Títol de Monitor/a de lleure, o bé
  2. Acreditar les dues condicions següents:
   1. Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i
   2. Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

  En tots els casos caldrà acreditar degudament les titulacions o experiència adquirides.

   

 • Continuïtat formativa

  Les persones amb el títol de Director d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, poden treballar de director de lleure acreditat en els següents àmbits:

  • Escolar: dirigint i coordinant monitors de menjador, de pati, de suport d'activitats extraescolars, etc.
  • Lleure: dirigint i coordinant equips de monitors i caps d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), monitors de ludocteca, talleristes o especialitzats. 
  • Oci en general: dirigint i coordinant monitors de fires i de parcs, animadors turístics o bé educadors especialitzats.

   

 • El Curs de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil capacita per dirigir i coordinar equips de monitors o de caps en activitats de lleure infantil i juvenil.

   

  El Títol de Director de Lleure habilita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu per infants i joves de forma global, tot assumint la responsabilitat última en la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors o caps.

  Els alumnes que superin el curs de Director de Lleure, obtenen la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

 • Actualment tenim oberta una convocatòria per realitzar el curs a través del programa de Garantia Juvenil, dirigit a persones que:

  • tinguin entre 18 i 29 anys
  • actualment no treballin ni estudiin
  • tinguin el títol de monitor de lleure o el puguin convalidar amb els estudis de grau o experiència professional

  Per Nadal 20-21 obrirem nova convocatòria del curs a Granollers

  Si hi estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres a secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547

 • Aquest curs s’adreça a persones interessades en dirigir i coordinador activitats relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

  No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 18 anys a l’inici de les classes.

  Hi ha dues possibles vies per accedir al curs:

  1. Disposar del Títol de Monitor/a de lleure, o bé
  2. Acreditar les dues condicions següents:
   1. Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i
   2. Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

  En tots els casos caldrà acreditar degudament les titulacions o experiència adquirides.

   

 • Continuïtat formativa

  Les persones amb el títol de Director d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, poden treballar de director de lleure acreditat en els següents àmbits:

  • Escolar: dirigint i coordinant monitors de menjador, de pati, de suport d'activitats extraescolars, etc.
  • Lleure: dirigint i coordinant equips de monitors i caps d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), monitors de ludocteca, talleristes o especialitzats. 
  • Oci en general: dirigint i coordinant monitors de fires i de parcs, animadors turístics o bé educadors especialitzats.