• Continguts del curs

  Aquest curs té una durada de 320 hores i s'estructura en dues etapes:

  Etapa lectiva (200 h) *

  • Formació Presencial + Aula Virtual
   • 68h de formació presencial, amb sessions dinàmiques i vivencials
   • 132 h d'aula virtual a través de tasques, recursos i materals de suport.  Inclou la redacció de la memòria un cop finalitzades les pràctiques

  * En l'etapa lectiva, no es cursen els mòduls D2 i D3, que corresponen al curs de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure, i ja queden convalidats. 
   

  Etapa pràctica (120 h)

  • Realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil
    
  • Els alumnes poden realitzar les pràctiques en alguna de les entitats de lleure i menjador escolar amb qui Dinàmics té acord de col·laboració, o bé en una entitat de la seva elecció.

  Els continguts del curs vénen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del Certificat de Professionalitat "Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil"

  • D1 - Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil (120h)
  • D4 - Coordinació i dinamització de l’equip de monitors (80h)
  • MP - Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120h)

   

El que diuen els nostres alumnes

 • "És un curs molt pràctic, on he après moltes activitats per fer amb nens d'edats diferents. Tinc molt bon record dels casals d'estiu on jo anava, i ara sento preparat per treballar de monitor, i seguir estudiant en l'àmbit de l'esport!"

  David - Curs de monitor de LLeure
 • "Gràcies a aquest títol puc reconvertir-me i treballar en menjadors escolars amb un horari flexible i conciliar feina i família"

  Laura - Curs de Monitor/a de Lleure
 • "Ha estat un curs molt dinàmic i divertit. M'ho he passat molt bé!"

  Pau - Curs de Monitor/a de Lleure
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil capacita per dirigir i coordinar equips de monitors o de caps en activitats de lleure infantil i juvenil.

   

  El Títol de Director de Lleure habilita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu per infants i joves de forma global, tot assumint la responsabilitat última en la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors o caps.

  Els alumnes que superin el curs de Director de Lleure, obtenen la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

 • Estem treballant en noves convocatòries del curs, en format online i semipresencial.

  Consulta el dossier en PDF de les convocatòries obertes. 

  Organitzem formacions a mida per entitats i ajuntaments. Si hi estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • Aquest curs s’adreça a persones interessades en dirigir i coordinar activitats relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

  Hi ha dues possibles vies per accedir al curs:

  1. Disposar del Títol de Monitor/a de lleure, o bé
  2. Acreditar les dues condicions següents:
   1. Estar en possessió d’una de les següents titulacions:
   • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia
   • Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil, d’integració social, o d'animació d'activitats físicoesportives
   • O bé Màster de Formació del Professorat, CAP, Grau de CAFE, Màster de Psicopedagogia, Títol de FP II de Jardí d'Infància, Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural
   1. Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

  En tots els casos caldrà acreditar degudament les titulacions i experiència.

   

 • Sortides professionals

  Les persones amb el títol de Director d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, poden treballar de director de lleure acreditat en els següents àmbits:

  • Escolar: dirigint i coordinant monitors de menjador, de pati, de suport d'activitats extraescolars, etc.
  • Lleure: dirigint i coordinant equips de monitors i caps d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), monitors de ludocteca, talleristes o especialitzats. 
  • Oci en general: dirigint i coordinant monitors de fires i de parcs, animadors turístics o bé educadors especialitzats.

   

 • El Curs de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil capacita per dirigir i coordinar equips de monitors o de caps en activitats de lleure infantil i juvenil.

   

  El Títol de Director de Lleure habilita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu per infants i joves de forma global, tot assumint la responsabilitat última en la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors o caps.

  Els alumnes que superin el curs de Director de Lleure, obtenen la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

 • Estem treballant en noves convocatòries del curs, en format online i semipresencial.

  Consulta el dossier en PDF de les convocatòries obertes. 

  Organitzem formacions a mida per entitats i ajuntaments. Si hi estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • Aquest curs s’adreça a persones interessades en dirigir i coordinar activitats relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

  Hi ha dues possibles vies per accedir al curs:

  1. Disposar del Títol de Monitor/a de lleure, o bé
  2. Acreditar les dues condicions següents:
   1. Estar en possessió d’una de les següents titulacions:
   • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia
   • Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil, d’integració social, o d'animació d'activitats físicoesportives
   • O bé Màster de Formació del Professorat, CAP, Grau de CAFE, Màster de Psicopedagogia, Títol de FP II de Jardí d'Infància, Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural
   1. Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

  En tots els casos caldrà acreditar degudament les titulacions i experiència.

   

 • Sortides professionals

  Les persones amb el títol de Director d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, poden treballar de director de lleure acreditat en els següents àmbits:

  • Escolar: dirigint i coordinant monitors de menjador, de pati, de suport d'activitats extraescolars, etc.
  • Lleure: dirigint i coordinant equips de monitors i caps d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), monitors de ludocteca, talleristes o especialitzats. 
  • Oci en general: dirigint i coordinant monitors de fires i de parcs, animadors turístics o bé educadors especialitzats.