Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci per la Formació Contínua de Catalunya s’encarrega de la gestió i de l’execució dels programes de la formació professional contínua de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de les accions formatives del Consorci és garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat basada en el coneixement, com també per mantenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores quant als canvis dels processos productius.

D’aquesta manera, s’aconsegueix que es millori la competitivitat empresarial amb la finalitat d’oferir el millor servei als ciutadans de Catalunya.

La formació d’oferta que gestiona el Consorci s’adreça prioritàriament a treballadors ocupats i té per objecte facilitar una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, alhora satisfent les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors.

L’oferta de cursos del Consorci està formada per un catàleg d’especialitats sectorials i un altre de transversal.