• Contiguts del curs

  Els continguts s ’estableixen en l’annex 1 del Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l´us de desfibil·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús.

  1.Introducció

  2. Què és la ressucitació cardiopulmonar (RCP)?

  3.Què és un desfibril·lador extern automatizat (DEA)?

  4. Cadena de supervivència

  5. Suport Vital bàsic (SVB)

  6. Quan arriba el DEA

  7.Detalls importants quan s’utilitza un DEA

  8.Qüestions de seguretat quan s’utilitza un DEA

  9.Posició lateral de seguretat

  10.Ennuegament-Obstrucció de la via aèria per un cos estrany (OVACE),

  11.Nens

  12.Ofegament

  13.Apèndix

Documents Adjunts

El que diuen els nostres alumnes

 • "Una bona experiència en la que hem après molt i alhora gaudit"

  Natàlia - Curs de Primers Auxilis Pediàtrics
 • "Aquest curs hauria de ser obligatori per a tothom, especialment pels pares! I fins i tot el repetiria d'aquí un temps per assimilar-ho tot millor."

  Montse - Curs de Primers Auxilis Pediàtrics
 • "A la vida ens podem trobar situacions en què tenir uns coneixements bàsics de primers auxilis pot ser vital. Preparar-te i reciclar-te, enriqueix. Curs 100% recomanable"

  Anna - Curs de Primers Auxilis
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs Oficial DEA – SVB capacita per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) i utilitzar correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) en les primeres intervencions sanitàries immediates.

  Es tracta d’un curs teòrico-pràctic de 6 hores de durada, amb l'objectiu d'aportar els coneixements i les habilitats necessàries per prevenir i tractar una aturada cardíaca a partir de:

  • Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

  • ​Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin


  Objectiu general: 

  • Aconseguir la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. 

   

  Objectius específics:

  • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR)

  • Posar en marxa el sistema d’emergències. 

  • Adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessaris per al tractament de l’ACR, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d’utilització

  • Aprendre la posició lateral de seguretat (PLS). 

  • Aprendre a actuar davant d’una obstrucció de la via aèria (OVRA)  

   

  Formació oficial

  Formació amb certificat oficial del Consell Català de Ressuscitació en suport vital bàsic i disfibril·lador extern semiautomàtic, reconegut també per l’European Resuscitation Council (ERC).

  Les convocatòries d'aquesta formació oficial de 6 hores de durada s'imparteixen en 2 modalitats:

  • Curs 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

  • Curs privat, subvencionable a través de Fundae

 • De manera regular obrim noves convocatòries subvencionades i privades del curs oficial SVB/DEA

  També realitzem formacions a mida per grups i empreses, a les instal·lacions del client.

  Si hi esteu interessats, poseu-vost en contacte amb nosaltres:

  secretaria@dinamics.coop
  Tel. 930 500 072
  WSP 722 749 589

 • Curs de formació continuada adreçat al personal sanitari i no sanitari. El Certificat en SVB+DEA és sovint un requisit que exigeixen les empreses a professionals de l’esport com socorristes, entrenadors i tècnics.  Especialment dirigit a:

   Professionals de l’esport

   Treballadors d’instal·lacions públiques o privades que comptin amb un disfibril·lador extern semiautomàtic, entre d’altres:

  • Personal d’escoles (mestres, administratius, monitors)

  • Personal de l’administració pública

  • Treballadors de residències i centres sanitaris

  • Personal d’instal·lacions esportives

   No és necessària cap formació prèvia per realitzar aquest curs

   Edat mínima: 16 anys

  El curs 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.  

   

 • Continuïtat formativa

  El curs oficial SVB+ DEA s'inclou dins de l'àmbit formatiu de la salut i seguretat laboral. Els coneixements adquirits es poden completar amb d'altres formacions relacionades amb els primers auxilis i l'atenció sanitària immediata: 

   Curs de Primers Auxilis

 • El Curs Oficial DEA – SVB capacita per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) i utilitzar correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) en les primeres intervencions sanitàries immediates.

  Es tracta d’un curs teòrico-pràctic de 6 hores de durada, amb l'objectiu d'aportar els coneixements i les habilitats necessàries per prevenir i tractar una aturada cardíaca a partir de:

  • Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

  • ​Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin


  Objectiu general: 

  • Aconseguir la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA. 

   

  Objectius específics:

  • Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR)

  • Posar en marxa el sistema d’emergències. 

  • Adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessaris per al tractament de l’ACR, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d’utilització

  • Aprendre la posició lateral de seguretat (PLS). 

  • Aprendre a actuar davant d’una obstrucció de la via aèria (OVRA)  

   

  Formació oficial

  Formació amb certificat oficial del Consell Català de Ressuscitació en suport vital bàsic i disfibril·lador extern semiautomàtic, reconegut també per l’European Resuscitation Council (ERC).

  Les convocatòries d'aquesta formació oficial de 6 hores de durada s'imparteixen en 2 modalitats:

  • Curs 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

  • Curs privat, subvencionable a través de Fundae

 • De manera regular obrim noves convocatòries subvencionades i privades del curs oficial SVB/DEA

  També realitzem formacions a mida per grups i empreses, a les instal·lacions del client.

  Si hi esteu interessats, poseu-vost en contacte amb nosaltres:

  secretaria@dinamics.coop
  Tel. 930 500 072
  WSP 722 749 589

 • Curs de formació continuada adreçat al personal sanitari i no sanitari. El Certificat en SVB+DEA és sovint un requisit que exigeixen les empreses a professionals de l’esport com socorristes, entrenadors i tècnics.  Especialment dirigit a:

   Professionals de l’esport

   Treballadors d’instal·lacions públiques o privades que comptin amb un disfibril·lador extern semiautomàtic, entre d’altres:

  • Personal d’escoles (mestres, administratius, monitors)

  • Personal de l’administració pública

  • Treballadors de residències i centres sanitaris

  • Personal d’instal·lacions esportives

   No és necessària cap formació prèvia per realitzar aquest curs

   Edat mínima: 16 anys

  El curs 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.  

   

 • Continuïtat formativa

  El curs oficial SVB+ DEA s'inclou dins de l'àmbit formatiu de la salut i seguretat laboral. Els coneixements adquirits es poden completar amb d'altres formacions relacionades amb els primers auxilis i l'atenció sanitària immediata: 

   Curs de Primers Auxilis