Direcció General de Joventut

La Direcció General de Joventut és l'organisme de la Generalitat de Catalunya que gestiona l'educació en el lleure, i la formació de monitors i directors d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

La DGJ també expedeix el reconeixement oficial que permet exercir com a escola de lleure. Dinàmics és l'escola de lleure número 49, i està oficialment reconeguda per la DGJ des de l'any 2019.

La Direcció General de Joventut regula les formacions oficials:

  • Curs de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil
  • Curs de Director/a d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Per tant, la DGJ expedeix el diploma i carnet oficial de monitor/a i director/a de lleure.