Cursos de Primers Auxilis i SVB/DEA

Què cal fer en cas de primers auxilis? S'actua de la mateixa manera amb adults que amb nens o nadons? Tens un desfibril·lador a l'abast però no saps fer-lo servir? Treballes en una instal·lació municipal i necessites el títol oficial en SVB/DEA? 

Dinàmics compta amb una àmplia oferta de cursos de primers auxilis per formar les persones sensibilitzades amb la salut i l'assistència primària bàsica. Els cursos amb diferents formats i continguts s'adapten a les necessitats de cada persona o col·lectiu, i entre ells són complementaris.

Curs de Primers Auxilis (30h)

Curs 100% subvencionat (30 hores)
Curs d'Atenció Sanitària Immediata

Curs Oficial SVB/DEA

Tècniques de suport vital bàsic (SVB) i ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA)
Curs de Primers Auxilis Pediàtrics

Curs de Primers Auxilis Pediàtrics

Aprèn com actuar en cas d'urgència amb nadons i infants fins a 8 anys.