• Continguts del curs

  El curs Habilitats de Comunicació s'estructura en 2 mòduls:

  • Mòdul 1: Comunicació assertiva i efectiva (20h)
  • Mòdul 2: Psicologia de l'interlocutor (10h)
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El curs Habilitats de Comunicació ensenya a identificar i aplicar estratègies que facilitin la comunicació efectiva.

  Consta de 2 mòduls:

  • Comunicació assertiva i efectiva
  • Psicologia de l'interlocutor

  Aquests curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

   

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  • secretaria@dinamics.coop
  • Tel. 930 500 072
  • WSP 722 749 589

   

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

  No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.

 • El curs Habilitats de Comunicació ensenya a identificar i aplicar estratègies que facilitin la comunicació efectiva.

  Consta de 2 mòduls:

  • Comunicació assertiva i efectiva
  • Psicologia de l'interlocutor

  Aquests curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

   

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  • secretaria@dinamics.coop
  • Tel. 930 500 072
  • WSP 722 749 589

   

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

  No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.