• Continguts
  1. Definició del conflicte i classificació dels elements
  • Classificació de les tipologies de conflictes (Moore,1995)
  • Exposició dels elements de conflicte
  2. Tècniques de comunicació i gestió emocional
  • Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories
  • Identificació d'elements importants de la comunicació per reduir malentesos
  • Exposició de ferramentes per a la gestió emocional
  3. Eines aplicables a la gestió del conflicte
  • Classificació dels elements per a una negociació eficaç
  • Tècniques de resolució de conflicte
  • Anàlisi d'exemples pràctics
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El curs Resolució de Conflictes ensenya a elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

  Els objectius de la formació són:

  • Assimilar els conceptes claus per identificar conflictes
  • Sensibilitzar davant de situacions de conflicte a partir de casos practics
  • Aquirir eines de comunicació i gestio emocional davant de situacions conflictives
  • Adquirir eines aplicables a la gestió de conflictes

  Aquests curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de properes edicions:

  • secretaria@dinamics.coop
  • Tel. 930 500 072
  • WSP 722 749 589

  .

 • El curs de Resolució de Conflictes està dirigit a qualsevol persona que vulgui aprendre estratègies per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

  Té continuitat amb d'altres cursos d'habilitats personals i professionals del Consorci per la Formació Contínua.

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

  .

 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.

 • El curs Resolució de Conflictes ensenya a elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

  Els objectius de la formació són:

  • Assimilar els conceptes claus per identificar conflictes
  • Sensibilitzar davant de situacions de conflicte a partir de casos practics
  • Aquirir eines de comunicació i gestio emocional davant de situacions conflictives
  • Adquirir eines aplicables a la gestió de conflictes

  Aquests curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de properes edicions:

  • secretaria@dinamics.coop
  • Tel. 930 500 072
  • WSP 722 749 589

  .

 • El curs de Resolució de Conflictes està dirigit a qualsevol persona que vulgui aprendre estratègies per resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

  Té continuitat amb d'altres cursos d'habilitats personals i professionals del Consorci per la Formació Contínua.

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

  .

 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.