àrea alumnes

 

Accés al QBID El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional.

 

Accés al QBID ALUMNAT

 

Proves d’accés al GM de Salvament i Socorrisme

Informació i inscripció

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/


Consulta de resultats

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/consulta-resultats/