àrea alumnes

 

Aula Virtual

L'aula virtual permet realitzar activitats a distància en determinats cursos de Dinàmics, com els cursos d'educació en el lleure.

 

Accés a l'AULA VIRTUAL

 

Accés al sBID

El sBID és l’instrument de gestió de pràctiques per als alumnes que cursen ensenyaments esportius o certificats de professionalitat.

 

Accés al QBID ALUMNAT

 

 

Proves d’accés al GM de Salvament i Socorrisme

Informació i inscripció

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/


Consulta de resultats

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/consulta-resultats/