Servei d'Ocupació de Catalunya

El Servei Català d'Ocupació (SOC) regula la formació professional per a l'ocupació, és a dir les formacions  oficials dirigides preferentment a persones en situació d'atur:

  • Certificats de professionalitat
  • Especialitats no conduents a certificats de professionalitat

Són formacions que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Les accions formatives poden ser privades o subvencionades, i tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Les formacions subvencionades es canalitzen a través de diversos programes que impulsa el SOC. Concretament Dinàmics imparteix formacions a través dels següents programes:

Programa FOAP

El programa de formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral. 

L’objectiu d’aquest programa és afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses per mitjà d’una formació personalitzada subvencionada, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores.

 

Programa Singulars

Singulars és un programa dirigit a joves entre 16 i 29 anys que ajuda les persones a ampliar i reforçar les seves competències, coneixements i experiències professionals, a través de diferents actuacions: orientació professional, formació professionalitzadora, prospecció, mobilitat geogràfica o contractació laboral.

L’objectiu del programa és la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu de les persones que hi participen.