• Continguts

  1. Contextualització: El temps lliure del migdia. 

  2. Plantejament i objectius educatius al menjador escolar. 

  3. El paper i funcions del monitor al temps del migdia. 

  4. Alimentació i nutrició. Intoleràncies i al·lèrgies. 

  5. Recursos tècnics:

  • 5.1. Recursos d'expressió plàstica. 
  • 5.2. Jocs de pati i d'interior. 
  • 5.3. Expressió oral i corporal.
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Menjador Escolar prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats pròpies de monitoratge de menjador infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats portades a terme mitjançant tècniques i recursos pedagògics així com l'educació en valors, durant l'espai de menjador escolar.

  Objectius generals:

  • Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el lleure al menjador escolar.
  • Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil.

  Aquest curs de 20 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia

  * Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.

 • El curs de menjador escolar forma part de l'àmbit formatiu d'educació en el lleure.
  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb cursos com:
   

  •  Curs de Monitor/a de lleure
  •  Curs de Vetllador/a
  •  Curs de Primers Auxilis
  •  Cursos d'habilitats interpersonals
 • El Curs de Menjador Escolar prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats pròpies de monitoratge de menjador infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats portades a terme mitjançant tècniques i recursos pedagògics així com l'educació en valors, durant l'espai de menjador escolar.

  Objectius generals:

  • Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el lleure al menjador escolar.
  • Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil.

  Aquest curs de 20 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia

  * Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.

 • El curs de menjador escolar forma part de l'àmbit formatiu d'educació en el lleure.
  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb cursos com:
   

  •  Curs de Monitor/a de lleure
  •  Curs de Vetllador/a
  •  Curs de Primers Auxilis
  •  Cursos d'habilitats interpersonals