Titulacions Pròpies

Els cursos privats estan directament organitzats per Dinàmics Esports SCCL, i no requereixen autorització d’altres entitats competents en ensenyament.

En aquests casos, el currículum i el diploma o certificat que s’emet de les formacions són propis de Dinàmics Esports SCCL, societat cooperativa catalana limitada dedicada a l’ensenyament.

Dinàmics Esports SCCL té declarada aquesta activitat econòmica en el cens d’empreses estatals tal i com requereix la legislació vigent.  També està donada d'alta com a centre impartidor de FUNDAE.