• Continguts del curs

  Els continguts del curs s'estructuren en 2 mòduls:

  1. Mòdul 1: Detecció i diagnòstic del TDAH. 10 hores
  • Mòdul 1:  Detecció i diagnòstic del TDAH (10 hores)
  • Mòdul 2: Abordatge multidisciplinari del TDAH (10 hores)
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El curs Educació inclusiva centrada en el trastorn d'atenció (TDA) capacita per identificar i organitzar les característiques del TDA/H (trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat) i la importància d'una educació inclusiva.

  Aquests curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  • secretaria@dinamics.coop
  • Tel. 930 500 072
  • WSP 722 749 589
 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

  Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest programa.

  Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional , demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos del Consorci per la Formació Contínua de l'àmbit de l'educació.

 • El curs Educació inclusiva centrada en el trastorn d'atenció (TDA) capacita per identificar i organitzar les característiques del TDA/H (trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat) i la importància d'una educació inclusiva.

  Aquests curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  • secretaria@dinamics.coop
  • Tel. 930 500 072
  • WSP 722 749 589
 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

  Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest programa.

  Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional , demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos del Consorci per la Formació Contínua de l'àmbit de l'educació.