Cursos de Socorrisme

Si ets una persona amb qualitats físiques i habilitats dins el medi aquàtic, amb sentit de la responsabilitat i amb vocació d’ajudar als altres, la formació en Salvament i Socorrisme aquàtic està adreçada a tu!

Els Cursos de Socorrisme Aquàtic de Dinàmics t’obriran les portes a treballar de socorrista, monitor i entrenador de salvament i socorrisme, i responsable d’instal·lacions aqüatiques, entre d’altres professions.

Consulta la nostra oferta d’Ensenyaments Esportius i Certificats de Professionalitat de Salvament i Socorrisme, i busca el curs que més s’adapti a la teva disponibilitat i necessitats:

T’has plantejat alguna vegada ser Socorrista?

Es tracta d’una professió d’alta responsabilitat per la quantitat de vides que poden arribar a dependre de la teva vigilància i rescat, però també és un treball molt demandat. Si t’agrada el món del socorrisme, has de comptar amb una bona condició física i la formació necessària.

Què cal fer per obtenir el Títol de Socorrista ?

Amb gairebé 8.000 quilòmetres de costa i platges i més d’un milió de piscines registrades a Espanya, la idea de ser socorrista esdevé una opció molt rentable.

Els responsables de vetllar per la seguretat dels banyistes, i els que es dediquen al salvament en entorns aquàtics hauran de comptar amb formació en tècniques específiques de rescat, així com també d’una excel·lent condició física i coneixements de Primers Auxilis.

Què fa un socorrista?

El socorrista s’ha de centrar en vigilar i tenir cura dels banyistes, evitant que aquests corrin algun tipus de perill dins l’aigua. Haurà de vigilar i d’estar atent a tot tipus de situacions que puguin posar en risc la salut dels banyinstes, i procedir a interrompre-les en cas necessari.

Per realitzar la seva tasca s’exigeix que el socorrista romangui en el seu lloc de treball en tot moment, havent-se d’esperar a ser substituït per un altre socorrista per abandonar el seu lloc.

Què es necesita per ser socorrista?

Bàsicament existeixen dues possibilitats per poder ser Socorrista a l’estat espanyol: tenir un títol de Técnic Esportiu de Salvament i Socorrisme o bé, estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat (per exemple, el CP de Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques), a més de la llicència corresponent.

Tècnic Esportiu de Salvament i Socorrisme

El "Grau Mitjà en Salvament i el Socorrisme" forma part de les titulacions reglades que es poden cursar dins del grup dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial, homologats pel Departament d'Ensenyament. Els estudis de Grau Mitjà de Tècnic Esportiu de Salvament i Socorrisme es poden fer en 1 o 2 anys i tenen una durada de 1.155 hores, repartides en dos cicles.

  •  Pots consultar més informació relacionada amb aquest curs aquí.

Certificat de Professionalitat

També pots optar per cursar el Certificat de Professionalitat, titulació acreditada pel Servei Català d'Ocupació:

 


6 Beneficis pràctics de treballar de socorrista

1. Desenvolupen el sentit de la responsabilitat

Els nois i noies que treballen com a socorristes saben que depèn d’ells la seguretat de les persones que estan sota la seva cura i això fa que adquireixin un sentit de la responsabilitat que es pot estendre a altres àmbits de la vida.

2. Aprenen primers auxilis

Per ser socorrista és imprescindible tenir coneixements de Primers Auxilis. És a dir, saber què és el que cal fer quan una persona pateix un accident o té algun tipus de trastorn a l’aigua. Saber primers auxilis pot ser molt útil per les seves vides i no només com a socorristes si no en la seva vida quotidiana, on es poden trobar amb situacions que requereixin el coneixement d’aquests primers auxilis.

3. Estan a l’aire lliure

Que sigui una activitat que es realitza obligatòriament a l’aire lliure també és un avantatge. Després de tot un curs, en el que la major part de les hores se les passen dins de l’escola o dins de casa, és molt recomanable que en les vacances d’estiu els adolescents gaudeixin de l’aire lliure. Si treballen com a socorristes, això els obligarà a passar moltes hores a l’exterior.

4. Guanyen diners

Ser socorrista és una feina remunerada, això vol dir que l’adolescent percebrà uns ingressos per la seva tasca. Realitzar un treball en el temps lliure és una magnífica idea per als adolescents. Pels que durant el curs estan molt ocupats perquè a més de l’escola practiquen esports o tenen aficions que els ocupen molt de temps, aquest treball d’estiu és ideal perquè en aquests mesos els nois tenen més temps per dedicar-lo a una feina que els donarà uns ingressos extra.

5. Assimilen la importància de les normes

Una de les coses que descobreixen els adolescents que treballen com a socorristes és la importància de complir les normes. Com que són ells els responsables de fer-les complir per a la seguretat de les persones que estan sota la seva cura, això fa que siguin molt conscients de la importància que té que es compleixin les normes per a la seguretat de tots.

6.  Es fan conscients dels riscos

Generalment els adolescents són molt poc conscients dels riscos. Fins i tot molts d’ells corren riscos de manera temerària sense adonar-se del que estan fent. Però és més difícil que això li passi a un o una jove que ha treballat de socorrista perquè ells saben perfectament que el que està en joc moltes vegades és la pròpia vida.

 

Vídeo demostració d’un salvament en una piscina: