• Continguts del curs

  CURS DE PRIMERS AUXILIS I

  1. Actuació en cas d'emergència
  2. Aturada cardiorespiratòria
  3. Suport vital bàsic
  4. Desobstrucció i tractament de la via aèria
  5. Hemorràgies
  6. Traumatismes
  7. Alteracions de la consciència
  8. Patologia toràcica
  9. Dolor abdominal
  10. Patologies especials
  11. Urgències oftalmològiques, d’oïda i nas
  12. Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics 
  3. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones)
  14. Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió, insuficiència renal

   

  CURS DE PRIMERS AUXILIS: SOCORRISME I EMERGÈNCIES. NIVELL II

  1.Primers auxilis (10 hores)
  1.1 Suport vital bàsic adult.
  1.2 Suport vital bàsic pediàtric.
  1.3 Suport vital bàsic instrumentalitzat.
  1.4 Posició lateral de seguretat adult.
  1.5 Posició lateral de seguretat pediàtric.
  1.6 Nocions ús desfibril·lador.
  1.7 Obstrucció via aèria adult.
  1.8 Obstrucció via aèria nens i nenes
  1.9 Obstrucció via aèria nadons.
  1.10 Immobilització i mobilització víctima traumàtica.
  1.11 Extracció de casc.
  1.12 Primers auxilis en explosions.
  1.13 Deshidratació.
  1.14 Aixafada.
  1.15 Amputació.
  1.16 Politraumatismes.
  1.17 Improvisació lliteres.

  2.Prevenció d'accidents (10 hores)
  2.1 Accidents domèstics.
  2.2 Accidents de trànsit.
  2.3 Accidents gent gran.
  .4 Accidents en medi aquàtic.
  2.5 Atenció primers auxilis en gent gran.
  2.6 Atenció primers auxilis en infants.
  2.7 Atenció primers auxilis en medi aquàtic.

  3.Emergències (10 hores)
  3.1 Alberg provisional en emergències.
  .2 Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).
  3.3 Catàstrofes i autoprotecció.
  3.4 Accidents múltiples víctimes.
  3.5 Prevenció de riscos laborals.
  2.6 Sistema de protecció civil a Catalunya.
  3.7 Emergències internacionals.

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Primers Auxilis I (30 hores) permet conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  Objectius específics:

  - Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).

  - Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.

  - Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.

  - Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar.

  El Curs de Primers Auxilis: Socorrisme i Emergències, Nivell Avançat (30 hores) permet repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en formacions prèvies de primers auxilis. Trobareu més específicament què s'hi treballa a la taula de continguts del curs.

  Aquestes formacions de 30 hores de durada estan 100% subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Van adreçades prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs està adreçat a persones que vulguin conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  El curs va adreçat a:

  - Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.

  - També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

  - Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.

 • El curs de Primers Auxilis forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, dins de l'àmbit de la salut i seguretat laboral. 

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la salut i seguretat labora, així com de les habilitats personals i professionals.

  Podeu consultar més cursos disponibles al nostre web, o posar-vos en contacte directament mb Dinàmics a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • El Curs de Primers Auxilis I (30 hores) permet conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  Objectius específics:

  - Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).

  - Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.

  - Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.

  - Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar.

  El Curs de Primers Auxilis: Socorrisme i Emergències, Nivell Avançat (30 hores) permet repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en formacions prèvies de primers auxilis. Trobareu més específicament què s'hi treballa a la taula de continguts del curs.

  Aquestes formacions de 30 hores de durada estan 100% subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Van adreçades prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs està adreçat a persones que vulguin conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  El curs va adreçat a:

  - Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.

  - També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

  - Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.

 • El curs de Primers Auxilis forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, dins de l'àmbit de la salut i seguretat laboral. 

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de la salut i seguretat labora, així com de les habilitats personals i professionals.

  Podeu consultar més cursos disponibles al nostre web, o posar-vos en contacte directament mb Dinàmics a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547