• Continguts del curs

  CURS DE PRIMERS AUXILIS I

  1. Actuació en cas d'emergència
  2. Aturada cardiorespiratòria
  3. Suport vital bàsic
  4. Desobstrucció i tractament de la via aèria
  5. Hemorràgies
  6. Traumatismes
  7. Alteracions de la consciència
  8. Patologia toràcica
  9. Dolor abdominal
  10. Patologies especials
  11. Urgències oftalmològiques, d’oïda i nas
  12. Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics 
  3. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones)
  14. Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió, insuficiència renal

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Primers Auxilis I (30 hores) permet conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  Objectius específics:

  - Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).

  - Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.

  - Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.

  - Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar.

  Aquesta formació de 30 hores de durada està 100% subvencionada pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçada prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs està adreçat a persones que vulguin conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  El curs va adreçat a:

  - Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.

  - També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

  - Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

 • El curs de Primers Auxilis forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, dins de l'àmbit de la salut i seguretat laboral. 

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb el curs de Primers Auxilis Avançat. Socorrisme i Emergències, així com altres cursos de l'àmbit de la salut i seguretat labora, i d'habilitats personals i professionals.

  Podeu consultar més cursos disponibles al nostre web, o posar-vos en contacte directament mb Dinàmics a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • El Curs de Primers Auxilis I (30 hores) permet conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  Objectius específics:

  - Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).

  - Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.

  - Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.

  - Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar.

  Aquesta formació de 30 hores de durada està 100% subvencionada pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçada prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547

 • Aquest curs està adreçat a persones que vulguin conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

  El curs va adreçat a:

  - Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.

  - També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.

  - Cal ser major de 16 anys i no es requereix formació prèvia.

 • El curs de Primers Auxilis forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, dins de l'àmbit de la salut i seguretat laboral. 

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb el curs de Primers Auxilis Avançat. Socorrisme i Emergències, així com altres cursos de l'àmbit de la salut i seguretat labora, i d'habilitats personals i professionals.

  Podeu consultar més cursos disponibles al nostre web, o posar-vos en contacte directament mb Dinàmics a: 

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 8412547