• Continguts del curs

   

  TEMARI

  *Els continguts del curs poden ser adaptats depenent les necessitats específiques del grup

  • Actuació en cas d’emergència
  • Aturada cardiorespiratòria (RCP)
  • Suport vital bàsic (SVB)
  • Desfibril·lador extern semiautomàtic (DEA)
  • Desobstrució i tractament de la via aèria
  • Hemorràgies
  • Traumatismes
  • Cremades i lesions per excés de fred o electricitat
  • Constants vitals i alteracions de la consciència
  • Patologies cardíaques i respiratòries
  • Patologies neurològiques (ictus, avc)
  • Ofegaments
  • Reaccions al·lèrgiques
  • Picades i mossegades d'animals
  • Intoxicacions alimentàries
  • Urgència metabòliques
  • La farmaciola

   

Documents Adjunts

El que diuen els nostres alumnes

 • "Una bona experiència en la que hem après molt i alhora gaudit"

  Natàlia - Curs de Primers Auxilis Pediàtrics
 • "Aquest curs hauria de ser obligatori per a tothom, especialment pels pares! I fins i tot el repetiria d'aquí un temps per assimilar-ho tot millor."

  Montse - Curs de Primers Auxilis Pediàtrics
 • "A la vida ens podem trobar situacions en què tenir uns coneixements bàsics de primers auxilis pot ser vital. Preparar-te i reciclar-te, enriqueix. Curs 100% recomanable"

  Anna - Curs de Primers Auxilis
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • Totes les empreses, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, han de tenir dintre de la seva plantilla gent formada o capacitada per actuar davant situacions d'emergència.

  Tenir personal format en primers auxilis capaç de salvar vides i minimitzar els danys, ajuda que el lloc de treball sigui un lloc més segur.

  El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és un curs especialment dissenyat per formar en primers auxilis bàsics als empleats d'una empresa o entitat.

  És un curs de 4 hores de durada  i permet assolir els següents coneixements:

  • Conèixer la cadena d’actuació dels Primers Auxilis – Suport Vital Bàsic
  • Identificar i diferenciar l’avaluació primària i la secundaria
  • Actuar amb eficàcia davant traumatismes, hemorràgies, cremades, intoxicacions, lesions per fred, lesions per calor, quadres convulsius, etc.

  El contingut del curs s'adapta a les necessitats específiques del grup. Per exemple: activitats de lleure, muntanya, activitats esportives, entorn aquàtic, etc.

  Tots els continguts es treballen a nivell teòric i sobretot, pràctic. Es dedicarà bona part de les sessions a posar en pràctica els coneixements que es vagin donant.

  Què aprendràs?

  El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és una introducció al món del salvament i la cardioprotecció, per dotar d’eines d’actuació i de coneixements per tal de saber com actuar davant de situacions extremes, sovint presents en la vida quotidiana.

 • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses de 4h és una formació a mida i flexible, i per tant el calendari s'adapta a les necessitats del client.

  El curs pot impartir-se a les instal·lacions de Dinàmics o a les instal·lacions del propi client.

  Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar un curs a mida:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses i col·lectivitats, va dirigit especialment a persones amb inquietuds o necessitat per formar-se i poder actuar en cas d’accident o urgència, fins a l’arribada dels serveis mèdics.

   No és necessària cap formació prèvia

   Edat mínima: 14 anys

 • Continuïtat formativa

  Totes les persones interessades en aprofundir en el Savament i la Cardioprotrecció, poden cursar els següents cursos:

   Curs de SVB/DEA

 • Totes les empreses, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, han de tenir dintre de la seva plantilla gent formada o capacitada per actuar davant situacions d'emergència.

  Tenir personal format en primers auxilis capaç de salvar vides i minimitzar els danys, ajuda que el lloc de treball sigui un lloc més segur.

  El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és un curs especialment dissenyat per formar en primers auxilis bàsics als empleats d'una empresa o entitat.

  És un curs de 4 hores de durada  i permet assolir els següents coneixements:

  • Conèixer la cadena d’actuació dels Primers Auxilis – Suport Vital Bàsic
  • Identificar i diferenciar l’avaluació primària i la secundaria
  • Actuar amb eficàcia davant traumatismes, hemorràgies, cremades, intoxicacions, lesions per fred, lesions per calor, quadres convulsius, etc.

  El contingut del curs s'adapta a les necessitats específiques del grup. Per exemple: activitats de lleure, muntanya, activitats esportives, entorn aquàtic, etc.

  Tots els continguts es treballen a nivell teòric i sobretot, pràctic. Es dedicarà bona part de les sessions a posar en pràctica els coneixements que es vagin donant.

  Què aprendràs?

  El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és una introducció al món del salvament i la cardioprotecció, per dotar d’eines d’actuació i de coneixements per tal de saber com actuar davant de situacions extremes, sovint presents en la vida quotidiana.

 • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses de 4h és una formació a mida i flexible, i per tant el calendari s'adapta a les necessitats del client.

  El curs pot impartir-se a les instal·lacions de Dinàmics o a les instal·lacions del propi client.

  Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar un curs a mida:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses i col·lectivitats, va dirigit especialment a persones amb inquietuds o necessitat per formar-se i poder actuar en cas d’accident o urgència, fins a l’arribada dels serveis mèdics.

   No és necessària cap formació prèvia

   Edat mínima: 14 anys

 • Continuïtat formativa

  Totes les persones interessades en aprofundir en el Savament i la Cardioprotrecció, poden cursar els següents cursos:

   Curs de SVB/DEA