• Continguts del curs

     

    TEMARI

    *Els continguts del curs poden ser adaptats depenent les necessitats específiques del grup

    • Actuació en cas d’emergència
    • Aturada cardiorespiratòria (RCP)
    • Suport vital bàsic (SVB)
    • Desfibril·lador extern semiautomàtic (DEA)
    • Desobstrució i tractament de la via aèria
    • Hemorràgies
    • Traumatismes
    • Cremades i lesions per excés de fred o electricitat
    • Constants vitals i alteracions de la consciència
    • Patologies cardíaques i respiratòries
    • Patologies neurològiques (ictus, avc)
    • Ofegaments
    • Reaccions al·lèrgiques
    • Picades i mossegades d'animals
    • Intoxicacions alimentàries
    • Urgència metabòliques
    • La farmaciola

     

Documents Adjunts

El que diuen els nostres alumnes

  • "Una bona experiència en la que hem après molt i alhora gaudit"

    Natàlia - Curs de Primers Auxilis Pediàtrics
  • "Aquest curs hauria de ser obligatori per a tothom, especialment pels pares! I fins i tot el repetiria d'aquí un temps per assimilar-ho tot millor."

    Montse - Curs de Primers Auxilis Pediàtrics
  • "A la vida ens podem trobar situacions en què tenir uns coneixements bàsics de primers auxilis pot ser vital. Preparar-te i reciclar-te, enriqueix. Curs 100% recomanable"

    Anna - Curs de Primers Auxilis
  • Descripció
  • Calendari
  • Destinataris i criteris d'accés
  • Continuïtat i sortides professionals
  • Totes les empreses, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, han de tenir dintre de la seva plantilla gent formada o capacitada per actuar davant situacions d'emergència.

    Tenir personal format en primers auxilis capaç de salvar vides i minimitzar els danys, ajuda que el lloc de treball sigui un lloc més segur.

    El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és un curs especialment dissenyat per formar en primers auxilis bàsics als empleats d'una empresa o entitat.

    És un curs de 4 hores de durada  i permet assolir els següents coneixements:

    • Conèixer la cadena d’actuació dels Primers Auxilis – Suport Vital Bàsic
    • Identificar i diferenciar l’avaluació primària i la secundaria
    • Actuar amb eficàcia davant traumatismes, hemorràgies, cremades, intoxicacions, lesions per fred, lesions per calor, quadres convulsius, etc.

    El contingut del curs s'adapta a les necessitats específiques del grup. Per exemple: activitats de lleure, muntanya, activitats esportives, entorn aquàtic, etc.

    Tots els continguts es treballen a nivell teòric i sobretot, pràctic. Es dedicarà bona part de les sessions a posar en pràctica els coneixements que es vagin donant.

    Què aprendràs?

    El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és una introducció al món del salvament i la cardioprotecció, per dotar d’eines d’actuació i de coneixements per tal de saber com actuar davant de situacions extremes, sovint presents en la vida quotidiana.

  • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses de 4h és una formació a mida i flexible, i per tant el calendari s'adapta a les necessitats del client.

    El curs pot impartir-se a les instal·lacions de Dinàmics o a les instal·lacions del propi client.

  • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses i col·lectivitats, va dirigit especialment a persones amb inquietuds o necessitat per formar-se i poder actuar en cas d’accident o urgència, fins a l’arribada dels serveis mèdics.

     No és necessària cap formació prèvia

     Edat mínima: 14 anys

  • Continuïtat formativa

    Totes les persones interessades en aprofundir en el Savament i la Cardioprotrecció, poden cursar els següents cursos:

     Curs de SVB/DEA

  • Totes les empreses, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, han de tenir dintre de la seva plantilla gent formada o capacitada per actuar davant situacions d'emergència.

    Tenir personal format en primers auxilis capaç de salvar vides i minimitzar els danys, ajuda que el lloc de treball sigui un lloc més segur.

    El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és un curs especialment dissenyat per formar en primers auxilis bàsics als empleats d'una empresa o entitat.

    És un curs de 4 hores de durada  i permet assolir els següents coneixements:

    • Conèixer la cadena d’actuació dels Primers Auxilis – Suport Vital Bàsic
    • Identificar i diferenciar l’avaluació primària i la secundaria
    • Actuar amb eficàcia davant traumatismes, hemorràgies, cremades, intoxicacions, lesions per fred, lesions per calor, quadres convulsius, etc.

    El contingut del curs s'adapta a les necessitats específiques del grup. Per exemple: activitats de lleure, muntanya, activitats esportives, entorn aquàtic, etc.

    Tots els continguts es treballen a nivell teòric i sobretot, pràctic. Es dedicarà bona part de les sessions a posar en pràctica els coneixements que es vagin donant.

    Què aprendràs?

    El Curs de Primers Auxilis per a Empreses és una introducció al món del salvament i la cardioprotecció, per dotar d’eines d’actuació i de coneixements per tal de saber com actuar davant de situacions extremes, sovint presents en la vida quotidiana.

  • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses de 4h és una formació a mida i flexible, i per tant el calendari s'adapta a les necessitats del client.

    El curs pot impartir-se a les instal·lacions de Dinàmics o a les instal·lacions del propi client.

  • El Curs de Primers Auxilis per a Empreses i col·lectivitats, va dirigit especialment a persones amb inquietuds o necessitat per formar-se i poder actuar en cas d’accident o urgència, fins a l’arribada dels serveis mèdics.

     No és necessària cap formació prèvia

     Edat mínima: 14 anys

  • Continuïtat formativa

    Totes les persones interessades en aprofundir en el Savament i la Cardioprotrecció, poden cursar els següents cursos:

     Curs de SVB/DEA