Secretaria

Dinàmics Esports SCCL
carrer Joaquim Costa, s/n
08450 Llinars del Vallès
tel.93 841 25 47
secretaria@dinamics.coop

Background Image

salvament i socorrisme

Grau mitjà i Certificat de Professionalitat

Més informació