FOAP

El programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral. 

L’objectiu d’aquest programa és, a través d’una formació personalitzada subvencionada, afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i promoció de les persones treballadores. El programa FOAP subvenciona els següents tipus d’accions formatives en àrees definides com a prioritàries per les autoritats territorials:

  • Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes (mòduls formatius, formació complementària i mòdul de formació pràctica en empresa). 
  • Especialitats convocades del fitxer d’especialitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO) i també altres col·lectius vulnerables com persones amb baixa qualificació professional, menors de 30 anys, majors de 45, així com persones que no cobren prestació i que no hi tenen dret.