Ensenyaments esportius de règim especial

Els ensenyaments esportius de règim especial formen part de la formació reglada autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment en l’especialitat cursada per l’alumne, per exemple salvament i socorrismehípicafutbol, etc.

S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior, i tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Alguns mòduls són comuns per diferents ensenyaments esportius. Per exemple, el bloc comú del cicle inicial d’hípica i de salvament i socorrisme és el mateix. Això permet convalidar mòduls entre diferents especialitats.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior esportiu en l’especialitat corresponent.

Els criteris d’accés i de continuïtat, així com les convalidacions dels ensenyaments esportius estan definits pel Departament d’Ensenyament.