Certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat són formacions regulades pel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i en el cas de Catalunya, l’òrgan competent és el Servei d’Ocupació (SOC).

Les accions formatives poden ser privades o subvencionades, i els certificats tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Estan regulats pel Real Decret 34/2008, de 18 de gener, i són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Són formacions que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat està format per mòduls, acrediten només una part de la qualificació.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.