• Continguts del curs

   

   Prova específica (240 hores)
   Bloc comú (80 hores)
  • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
  • Primers Auxilis (30 hores)
  • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
  • Organització Esportiva (10 hores)
   Bloc específic (200 hores)
  • Transport i Manteniment Físic del Cavall Peu a Terra (30 hores)
  • Hipologia (30 hores)
  • Metodologia de l’Ensenyament de l’Hípica (70 hores)
  • Acompanyament per Itineraris a Cavall (50 hores)
  • Esdeveniments Hípics (20 hores)
   Formació pràctica (100 hores)

   

 • Proves d'accés prèvies
   

   Per accedir al curs, cal superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 240 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 2 convocatòries anuals, en el període d'inscripció que s'obre al febrer i al setembre. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 2 convocatòries anuals (febrer i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Grau Mitjà de Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre (Cicle Inicial) capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats.

  És un curs regulat pel Departament d'Ensenyament i forma part dels Ensenyaments Esportius.

  Aquest cicle incial té una durada de 620 hores i condueix a l’obtenció del:

   

   Certificat de Cicle Inicial d’Hípica

   

  La impartició d'aquest curs es realitza de la següent manera:

  • Bloc comú: Escola Ginebró (Llinars V.)
  • Bloc específic: Hípica Can Tramp (Cardedeu)

   

  * Curs pendent d'autorització per part del Dept. d'Ensenyament a l'Escola Ginebró.  

 • Properament s'obrirà una convocatòria d'aquest curs.


  Per més informació, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres:

  secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547

 • Per accedir al Cicle Inicial de Grau Mitjà d'Hípica cal complir els requisits següents:

   

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir al menys 17 anys l'any en què es fa la prova.

   

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 240 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 2 convocatòries anuals, en el període d'inscripció que s'obre al febrer i al setembre. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 2 convocatòries anuals (febrer i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

 • Continuïtat formativa

  Si se supera el Cicle Inicial, es poden cursar els següents estudis:

  • Cicle Final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
  • Cicle Final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet (prèvia superació de la prova específica d’accés al cicle final de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet)

   

  Sortides professionals
  • Monitor d’iniciació a l’equitació
  • Monitor d’iniciació a la competició hípica
  • Conductor d’itineraris a cavall per terrenys variats
 • El Grau Mitjà de Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre (Cicle Inicial) capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats.

  És un curs regulat pel Departament d'Ensenyament i forma part dels Ensenyaments Esportius.

  Aquest cicle incial té una durada de 620 hores i condueix a l’obtenció del:

   

   Certificat de Cicle Inicial d’Hípica

   

  La impartició d'aquest curs es realitza de la següent manera:

  • Bloc comú: Escola Ginebró (Llinars V.)
  • Bloc específic: Hípica Can Tramp (Cardedeu)

   

  * Curs pendent d'autorització per part del Dept. d'Ensenyament a l'Escola Ginebró.  

 • Properament s'obrirà una convocatòria d'aquest curs.


  Per més informació, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres:

  secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547

 • Per accedir al Cicle Inicial de Grau Mitjà d'Hípica cal complir els requisits següents:

   

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir al menys 17 anys l'any en què es fa la prova.

   

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 240 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 2 convocatòries anuals, en el període d'inscripció que s'obre al febrer i al setembre. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 2 convocatòries anuals (febrer i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

 • Continuïtat formativa

  Si se supera el Cicle Inicial, es poden cursar els següents estudis:

  • Cicle Final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
  • Cicle Final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet (prèvia superació de la prova específica d’accés al cicle final de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet)

   

  Sortides professionals
  • Monitor d’iniciació a l’equitació
  • Monitor d’iniciació a la competició hípica
  • Conductor d’itineraris a cavall per terrenys variats