• Continguts del curs
   
   Prova específica (120 hores)
   Bloc comú (80 hores)
  • Bases del comportament esportiu
  • Organització esportiva
  • Primers auxilis
  • Activitat física adaptada i discapacitat
  • Organització esportiva
   Bloc específic
  • Instal·lacions aquàtiques i materials
  • Metodologia de salvament i socorrisme
  • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
  • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques
   Formació pràctica (115 hores)

   

   

   

 • Prova d'accés prèvia

  Per inscriure's al Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme, cal superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius que convoca el Departament d’Ensenyament.

  La prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

  Consulta el contingut de la prova aquí

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals. Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

   

Documents Adjunts

El que diuen els nostres alumnes

 • L'atenció de tutor ha estat impecable, agrair des d'aquí el seu temps i disponibilitat, ha estat un plaer fer el curs i l'he trobat molt profitós. Realitzaré algun altre curs en un futur pròxim.

  Roger - Curs salvament i socorrisme
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (titulació LOE).

  El Cicle Inicial té una durada de 495 hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l'obtenció del:

   

  Certificat de Cicle Inicial en Salvament i Socorrisme
   

  També poden accedir a aquest curs els alumnes titulats de Cicles Formatius d'Esports, que només hauran de cursar assignatures del bloc específic. 


  Què aprendràs?

  En el Cicle Inicial del Grau Mitjà  aprendràs a dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme.

  * El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme està autoritzat per part del Departament d'Ensenyament a les dues escoles que formen part de Dinàmics:  Ginebró (Llinars V.) i Sant Gervasi (Mollet V.)

  Per inscriure's al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

 • El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme (cicle inicial) té la durada d'un curs escolar, i s'imparteix entre els mesos d'octubre i abril

  • Prova d'accés: octubre
  • Etapa lectiva: octubre - març (dilluns, dimarts i dijous)
  • Horari: matins (de 9 a 14h)
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • Per accedir al Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme cal complir els requisits següents:

   

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés.

   

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. En aquest cas, la prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals. Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

   

 • Continuïtat formativa

  Les persones que superen el Cicle Inicial del Grau Mitjà obtenen un Certifical de 1r nivell en Salvament i Socorrisme, que els permet accedir directament a:

   Cicle Final del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme

   

  El Cicle Inicial del Grau Mitjà també permet convalidar el bloc comú totalment en cas de realitzar altres ensenyaments esportius de grau mitjà.

   

  D'altra banda, el Cicle Inicial del Grau Mitjà permet la convalidació de mòduls en els següents cicles de la família de les activitats físico-esportives:

   CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

   CFGS Condicionament Físic

   CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador

   Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals

   

 • El Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (titulació LOE).

  El Cicle Inicial té una durada de 495 hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l'obtenció del:

   

  Certificat de Cicle Inicial en Salvament i Socorrisme
   

  També poden accedir a aquest curs els alumnes titulats de Cicles Formatius d'Esports, que només hauran de cursar assignatures del bloc específic. 


  Què aprendràs?

  En el Cicle Inicial del Grau Mitjà  aprendràs a dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme.

  * El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme està autoritzat per part del Departament d'Ensenyament a les dues escoles que formen part de Dinàmics:  Ginebró (Llinars V.) i Sant Gervasi (Mollet V.)

  Per inscriure's al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

 • El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme (cicle inicial) té la durada d'un curs escolar, i s'imparteix entre els mesos d'octubre i abril

  • Prova d'accés: octubre
  • Etapa lectiva: octubre - març (dilluns, dimarts i dijous)
  • Horari: matins (de 9 a 14h)
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • Per accedir al Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme cal complir els requisits següents:

   

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés.

   

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. En aquest cas, la prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals. Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

   

 • Continuïtat formativa

  Les persones que superen el Cicle Inicial del Grau Mitjà obtenen un Certifical de 1r nivell en Salvament i Socorrisme, que els permet accedir directament a:

   Cicle Final del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme

   

  El Cicle Inicial del Grau Mitjà també permet convalidar el bloc comú totalment en cas de realitzar altres ensenyaments esportius de grau mitjà.

   

  D'altra banda, el Cicle Inicial del Grau Mitjà permet la convalidació de mòduls en els següents cicles de la família de les activitats físico-esportives:

   CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

   CFGS Condicionament Físic

   CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador

   Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals