• Continguts del curs
   
  CICLE INICIAL (495 hores)
   Prova específica (120 hores)
   Bloc comú (80 hores)
  • Bases del comportament esportiu
  • Organització esportiva
  • Primers auxilis
  • Activitat física adaptada i discapacitat
  • Organització esportiva
   Bloc específic
  • Instal·lacions aquàtiques i materials
  • Metodologia de salvament i socorrisme
  • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
  • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques
   Formació pràctica (115 hores)

   

  CICLE  FINAL (660 hores)
   Bloc comú (180 hores)
  • Bases de l’aprenentatge esportiu
  • Bases de l’entrenament esportiu 
  • Esport adaptat i discapacitat
  • Organització i legislació esportiva
  • Gènere i esport
   Bloc específic (300 hores)
  • Escola de salvament i socorrisme
  • Preparació física del socorrista
  • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme 
  • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
  • Espais aquàtics i materials 
  • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals
   Formació de formació pràctica (180 hores)

   

 • Prova d'accés prèvia

  Per inscriure's al Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme, cal superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius que convoca el Departament d’Ensenyament.

  La prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

  Consulta el contingut de la prova aquí

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals (gener, juny-juliol i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

   

Documents Adjunts

El que diuen els nostres alumnes

 • L'atenció de tutor ha estat impecable, agrair des d'aquí el seu temps i disponibilitat, ha estat un plaer fer el curs i l'he trobat molt profitós. Realitzaré algun altre curs en un futur pròxim.

  Roger - Curs salvament i socorrisme
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial.

  Està format pel Cicle Inicial (495 hores) i el Cicle Final (660 hores), que en total fan 1 curs escolar sencer.

  El GM de Salvament i Socorrisme condueix a l'obtenció del títol:

   

  Tècnic/a Esportiu/va en Salvament i Socorrisme
   

  També poden accedir a aquest curs els alumnes titulats de Cicles Formatius d'Esports, que només hauran de cursar assignatures del bloc específic en el cas del cicle inicial.


  Què aprendràs?

  En el Cicle Inicial del Grau Mitjà  aprendràs a dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

   

  En el Cicle Final aprendràs a adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

  El cicle final té una durada de 660 hores.

  * El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme està autoritzat per part del Departament d'Ensenyament a les dues escoles que formen part de Dinàmics:  Ginebró (Llinars V.) i Sant Gervasi (Mollet V.)

 • El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme té la durada d'un curs escolar, i s'imparteix entre els mesos d'octubre i juny

  • Cicle Inicial: octubre-desembre
  • Cicle Final: gener - juny
  • Horari: matins 
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • i) Per accedir al Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme cal complir els requisits següents:

   

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés.

   

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. En aquest cas, la prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals (gener, juny-juliol i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.


  ii) Per accedir al Cicle Final cal haver aprovat el Cicle Inicial del GM de Salvament i Socorrisme.

 • Continuïtat formativa

  Les persones que superen el Cicle Final obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir a:

   Un Cicle de Tècnic Esportiu Superior de Salvament i Socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Un Cicle de Grau Superior de Formació Professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador

   Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals

   Socorrista en platges marítimes, fluvials, llacs i embassaments

   Socorrista de suport d'unitats d'intervenció aquàtica

   Socorrista en activitats aquàtiques en l'entorn natural o nauticoesportives

   Entrenador de salvament i socorrisme

   Coordinador d'escoles esportives de salvament i socorrisme

   Responsable d'instal·lació aquàtica i/o equip de socorristes

   Àrbitre auxiliar

   

 • El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial.

  Està format pel Cicle Inicial (495 hores) i el Cicle Final (660 hores), que en total fan 1 curs escolar sencer.

  El GM de Salvament i Socorrisme condueix a l'obtenció del títol:

   

  Tècnic/a Esportiu/va en Salvament i Socorrisme
   

  També poden accedir a aquest curs els alumnes titulats de Cicles Formatius d'Esports, que només hauran de cursar assignatures del bloc específic en el cas del cicle inicial.


  Què aprendràs?

  En el Cicle Inicial del Grau Mitjà  aprendràs a dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

   

  En el Cicle Final aprendràs a adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

  El cicle final té una durada de 660 hores.

  * El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme està autoritzat per part del Departament d'Ensenyament a les dues escoles que formen part de Dinàmics:  Ginebró (Llinars V.) i Sant Gervasi (Mollet V.)

 • El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme té la durada d'un curs escolar, i s'imparteix entre els mesos d'octubre i juny

  • Cicle Inicial: octubre-desembre
  • Cicle Final: gener - juny
  • Horari: matins 
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • i) Per accedir al Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme cal complir els requisits següents:

   

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés.

   

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. En aquest cas, la prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals (gener, juny-juliol i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.


  ii) Per accedir al Cicle Final cal haver aprovat el Cicle Inicial del GM de Salvament i Socorrisme.

 • Continuïtat formativa

  Les persones que superen el Cicle Final obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir a:

   Un Cicle de Tècnic Esportiu Superior de Salvament i Socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Un Cicle de Grau Superior de Formació Professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador

   Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals

   Socorrista en platges marítimes, fluvials, llacs i embassaments

   Socorrista de suport d'unitats d'intervenció aquàtica

   Socorrista en activitats aquàtiques en l'entorn natural o nauticoesportives

   Entrenador de salvament i socorrisme

   Coordinador d'escoles esportives de salvament i socorrisme

   Responsable d'instal·lació aquàtica i/o equip de socorristes

   Àrbitre auxiliar