• Contingut del curs
   Prova d'accés (120 hores)
   Bloc comú (80 hores) *
  • Bases del comportament esportiu
  • Organització esportiva
  • Primers auxilis
  • Activitat física adaptada i discapacitat
  Bloc específic (180 hores) **
  • Instal·lacions aquàtiques i materials
  • Metodologia de salvament i socorrisme
  • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
  • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques
   Bloc de formació pràctica (115 hores)

  * Els alumnes titulats d'AAFE, EAS i grau de CAFE convaliden totalment el bloc comú. Els alumnes de CF han de cursar 1 mòdul de 10h (Organització Esportiva)

  ** Els alumnes d'AAFE convaliden 2 assignatures del bloc específic i han de cursar només 90 hores.

 • Prova d'accés prèvia

  Per realitzar aquet curs cal superar la Prova d’Accés per Ensenyaments Esportius que convoca el Departament d’Ensenyament. La prova d'accés a Salvament i Socorrisme acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

  És requisit indispensable tenir un "apte" a la prova d'accés per poder realitzar el grau mitjà.

   Inscripcions: novembre i maig (consulteu dates exactes aquí)

   Realització de les proves: gen/feb i juny (consulteu dates exactes aquí)

Documents Adjunts

El que diuen els nostres alumnes

 • “Gràcies a aquesta formació em puc dedicar professionalment a una de les meves passions. A més, he gaudit molt aprenent en un ambient ple de bon rollo i companyerisme".

  Silvia Serrat - GM Salvament i Socorrisme
 • “Fer el curs de Salvament i Socorrisme de grau inicial, m’ha ajudat molt. Just finalitzar el curs, l’empresa on vaig fer les pràctiques em va donar l’oportunitat a introduir-me en el món laboral d’aquest sector i van contractar-me per treballar-hi.”

  Anna - GM Salvament i Socorrisme
 • “És molt còmode fer el curs en 2 setmanes i de seguida vaig tenir ofertes de feina.Al ser format intensiu, el grup es va cohesionar ràpidament”

  Dídac - GM Intensiu en Salvament i Socorrisme
 • “Gràcies a aquesta formació em puc dedicar professionalment a una de les meves passions. A més, he gaudit molt aprenent en un ambient ple de bon rollo i companyerisme".

  Sílvia - Certificat de Professionalitat en Salvament i Socorrisme
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme va adreçat als alumnes d'últim curs i titulats dels Cicles Formatius de Grau Superior d'Esports i del Grau Universitari de CAFE:

  • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)
  • CFGS Condicionament Físic (CF)
  • CFGS Animació d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)


  El curs consta de les assignatures i pràctiques del Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme i condueix a l’obtenció del:

  Certificat de Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme.


  Convalidacions

  Els alumnes podran sol·licitar convalidacions al Consejo Superior de Deportes (CSD), segons els estudis realitzats.

  • Animació d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
   Convaliden tot el bloc bloc comú i part del bloc específic. Han de cursar 90h
    
  • Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)
   Convaliden tot el bloc comú. Han de cursar el bloc específic (180h)
    
  • Condicionament Físic (CF)
   Convaliden 60 del bloc comú. Han de cursar el bloc específic (180h) i 10h del bloc comú
    
  • Grau de CAFE
   Convaliden tot el bloc bloc comú. Han de cursar el bloc específic (180h)
    

  Què aprendràs?

  Aquest certificat capacita per  per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Per inscriure’s al curs, és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

 • El curs s’imparteix a final de curs, un cop finalitzades les classes dels cicles formatius de grau superior d'esports i el grau de CAFE.

  Calendari

  • Juny i juliol, un cop finalitzat el curs de grau superior o universitari. 

  Horaris

  • Matins de 8 a 15h (presencial) 

  Lloc d'impartició

  • Escola Ginebró (Llinars del Vallès)
  • L'Esportiu de Llinars

   

 • Aquest curs intensiu va dirigit als alumnes i titulats de Cicles Formatius de Grau Superior d'Esports i del Grau universitari de CAFE.
   

  Per accedir al Grau Mig de salvament i socorrisme cal complir els requisits següents:

  Tenir el títol de Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS) o Condicionament Físic (CF), Animació d'Activitats Físiques i Esportives, o estar cursant segon; o bé tenir el Grau de CAFE o estar fent l'últim curs.
   

  Superar la Prova d’Accés per Ensenyaments Esportius que convoca el Departament d’Ensenyament. La prova d'accés a Salvament i Socorrisme acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Inscripcions: novembre i maig (consulteu dates exactes aquí)

   Realització de les proves: gen/feb i juny (consulteu dates exactes aquí)

 • Continuïtat formativa

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme. En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (Cicle Inicial + Cicle Final).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el cicle inicial del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

  Monitor de salvament i socorrisme

  Jutge cronometrador

  Socorrista en piscines

  Socorrista en parcs aquàtics

  Socorrista en piscines naturals

 • El Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme va adreçat als alumnes d'últim curs i titulats dels Cicles Formatius de Grau Superior d'Esports i del Grau Universitari de CAFE:

  • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)
  • CFGS Condicionament Físic (CF)
  • CFGS Animació d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)


  El curs consta de les assignatures i pràctiques del Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme i condueix a l’obtenció del:

  Certificat de Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme.


  Convalidacions

  Els alumnes podran sol·licitar convalidacions al Consejo Superior de Deportes (CSD), segons els estudis realitzats.

  • Animació d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
   Convaliden tot el bloc bloc comú i part del bloc específic. Han de cursar 90h
    
  • Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)
   Convaliden tot el bloc comú. Han de cursar el bloc específic (180h)
    
  • Condicionament Físic (CF)
   Convaliden 60 del bloc comú. Han de cursar el bloc específic (180h) i 10h del bloc comú
    
  • Grau de CAFE
   Convaliden tot el bloc bloc comú. Han de cursar el bloc específic (180h)
    

  Què aprendràs?

  Aquest certificat capacita per  per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Per inscriure’s al curs, és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

 • El curs s’imparteix a final de curs, un cop finalitzades les classes dels cicles formatius de grau superior d'esports i el grau de CAFE.

  Calendari

  • Juny i juliol, un cop finalitzat el curs de grau superior o universitari. 

  Horaris

  • Matins de 8 a 15h (presencial) 

  Lloc d'impartició

  • Escola Ginebró (Llinars del Vallès)
  • L'Esportiu de Llinars

   

 • Aquest curs intensiu va dirigit als alumnes i titulats de Cicles Formatius de Grau Superior d'Esports i del Grau universitari de CAFE.
   

  Per accedir al Grau Mig de salvament i socorrisme cal complir els requisits següents:

  Tenir el títol de Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS) o Condicionament Físic (CF), Animació d'Activitats Físiques i Esportives, o estar cursant segon; o bé tenir el Grau de CAFE o estar fent l'últim curs.
   

  Superar la Prova d’Accés per Ensenyaments Esportius que convoca el Departament d’Ensenyament. La prova d'accés a Salvament i Socorrisme acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Inscripcions: novembre i maig (consulteu dates exactes aquí)

   Realització de les proves: gen/feb i juny (consulteu dates exactes aquí)

 • Continuïtat formativa

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme. En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (Cicle Inicial + Cicle Final).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el cicle inicial del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

  Monitor de salvament i socorrisme

  Jutge cronometrador

  Socorrista en piscines

  Socorrista en parcs aquàtics

  Socorrista en piscines naturals