• Contingut del curs

   

   Prova específica (120 hores)
   Bloc comú (80 hores)
  • Bases del comportament esportiu
  • Organització esportiva
  • Primers auxilis
  • Activitat física adaptada i discapacitat
  • Organització esportiva
   Bloc específic
  • Instal·lacions aquàtiques i materials
  • Metodologia de salvament i socorrisme
  • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
  • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques
   Formació pràctica (115 hores)

   

 • Proves d'accés prèvies

  Per inscriure's al Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme, cal superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius que convoca el Departament d’Ensenyament.

  La prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció que s'obre al maig, setembre i novembre. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals (gener, juny i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

   

El que diuen els nostres alumnes

 • “Fer el curs de Salvament i Socorrisme de grau inicial, m’ha ajudat molt.Just finalitzar el curs, l’empresa on vaig fer les pràctiques em va donar l’oportunitat a introduir-me en el món laboral d’aquest sector i van contractar-me per treballar-hi.”

  Anna Vizcaino - GM Salvament i Socorrisme
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (titulació LOE).

  El Cicle Inicial té una durada de 375 hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l'obtenció del:

   

   Certificat de Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme

   

  Què aprendràs?

  El Cicle Inicial et capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme.

  En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (Cicle Inicial + Cicle Final).

  Per inscriure's al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

   

 • El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme té la durada d'1 curs escolar. El Cicle Inicial s’imparteix entre els mesos d’octubre i desembre, i té continuitat amb el Cicle Final entre gener i juny.

  • Calendari: del 7 d'octubre al 20 de desembre de 2019
  • Horari: matins (per confirmar)
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • Per accedir al Cicle Inicial cal complir els requisits següents:

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés:

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. En aquest cas, la prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció que s'obre al maig, setembre i novembre. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals (gener, juny i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

 • Continuïtat formativa

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme. En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (cicle inicial + cicle final).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora

   Socorrista en piscines

   Socorrista en parcs aquàtics

   Socorrista en piscines naturals

   

 • Descripció

  El Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (titulació LOE).

  El Cicle Inicial té una durada de 375 hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l'obtenció del:

   

   Certificat de Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme

   

  Què aprendràs?

  El Cicle Inicial et capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme.

  En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (Cicle Inicial + Cicle Final).

  Per inscriure's al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

   

 • Calendari

  El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme té la durada d'1 curs escolar. El Cicle Inicial s’imparteix entre els mesos d’octubre i desembre, i té continuitat amb el Cicle Final entre gener i juny.

  • Calendari: del 7 d'octubre al 20 de desembre de 2019
  • Horari: matins (per confirmar)
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • Destinataris i criteris d'accés

  Per accedir al Cicle Inicial cal complir els requisits següents:

   Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

   Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés:

   Superar la Prova d’Accés obligatòria per Ensenyaments Esportius, que convoca el Departament d’Ensenyament. En aquest cas, la prova acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.

   Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova d'accés.

   Inscripcions: cal inscriure's amb antelació a qualsevol de les 3 convocatòries anuals, en el període d'inscripció que s'obre al maig, setembre i novembre. Pots consultar les dates exactes aquí.

   Realització de les proves: hi ha 3 convocatòries anuals (gener, juny i setembre-octubre). Cal inscriure's amb antelació i seleccionar el centre on voldràs realitzar les proves d'accés.

 • Continuïtat i sortides professionals
  Continuïtat formativa

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme. En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (cicle inicial + cicle final).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora

   Socorrista en piscines

   Socorrista en parcs aquàtics

   Socorrista en piscines naturals