• Contingut del curs

   

   Bloc comú (180 hores)
  • Bases de l’aprenentatge esportiu
  • Bases de l’entrenament esportiu 
  • Esport adaptat i discapacitat
  • Organització i legislació esportiva
  • Gènere i esport
   Bloc específic (300 hores)
  • Escola de salvament i socorrisme
  • Preparació física del socorrista
  • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme 
  • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
  • Espais aquàtics i materials 
  • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals
   Formació de formació pràctica (180 hores)

   

Documents Adjunts

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (titulació LOE).

  El Cicle Final té una durada de 660 hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l'obtenció del:

   

   Tècnic/a Esportiu/va en Salvament i Socorrisme

   

  Què aprendràs?

  El Cicle Final et capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme.

  En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (Cicle Inicial + Cicle Final).

  Per inscriure's al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

   

 • El curs s’imparteix entre els mesos de gener i juny de 2019 en horari de matins:

  • Calendari: del 8 de gener al 7 de juny de 2019
  • Horari: matins
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • Per accedir al Cicle Final cal complir els requisits següents:

   

   Haver aprovat el Cicle Inicial del GM de Salvament i Socorrsime.

 • Continuïtat formativa

  Les persones que superen el Cicle Final obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir a:

   Un Cicle de Tècnic Esportiu Superior de Salvament i Socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Un Cicle de Grau Superior de Formació Professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora

   Socorrista en piscines

   Socorrista en parcs aquàtics

   Socorrista en piscines naturals

 • Descripció

  El Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (titulació LOE).

  El Cicle Final té una durada de 660 hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l'obtenció del:

   

   Tècnic/a Esportiu/va en Salvament i Socorrisme

   

  Què aprendràs?

  El Cicle Final et capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

  Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme.

  En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (Cicle Inicial + Cicle Final).

  Per inscriure's al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

   

 • Calendari

  El curs s’imparteix entre els mesos de gener i juny de 2019 en horari de matins:

  • Calendari: del 8 de gener al 7 de juny de 2019
  • Horari: matins
  • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)
 • Destinataris i criteris d'accés

  Per accedir al Cicle Final cal complir els requisits següents:

   

   Haver aprovat el Cicle Inicial del GM de Salvament i Socorrsime.

 • Continuïtat i sortides professionals
  Continuïtat formativa

  Les persones que superen el Cicle Final obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir a:

   Un Cicle de Tècnic Esportiu Superior de Salvament i Socorrisme, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Un Cicle de Grau Superior de Formació Professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el Títol de Batxillerat;

   Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).

   

  Sortides professionals

  Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor de salvament i socorrisme

   Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora

   Socorrista en piscines

   Socorrista en parcs aquàtics

   Socorrista en piscines naturals