• Continguts del curs

   

   1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens
  • 1.1 Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional
  • 1.2 Origens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman
  • 1.3 Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic
   2. Consciència emocional
  • 2.1 Quines són les emocions bàsiques?
  • 2.2 Funcions de cada emoció
  • 2.3 Classificació de les emocions
   3.Habilitats socials
  • 3.1 La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
  • 3.2 Identificació de patrons emocionals pròpis i al·liens
  • 3.3 Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional
  • 3.4 Les competencies emocionals bàsiques
  • 3.5 La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals
  • 3.6 La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals
   4. Ecologia emocional i salut
  • 4.1 Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional
  • 4.2 Relació entre gestió emocional i salut
   5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral
  • 5.1 Millora de la comunicació i clima en els equips de treball
  • 5.2 Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors)).

El que diuen els nostres alumnes

 • “Aquest curs m´ha ajudat a millorar les relacions humanes tant a nivell personal com professional. Així com també; gestionar millor les dificultats en les relacions, augmentar la comunicació i també  m´ha ajudat per intentar modificar o detectar certs patrons en aquestes relacions que donaven resposta a certes maneres de respondre a la situació i que abans no entenia”  

  Alumna - Curs d'Habilitats Personals
 • “Estic molt satisfeta de les eines que m’ha proporcionat el curs de PNL per la millora relacions professionals  i personals.  El curs també m’ha permès conèixer més sobre mi mateixa i de com funcionen les meves accions-reaccions per poder reconduir-les. 100% recomanable!”

  Maria - Alumna Curs de PNL
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs d'Intel·ligència Emocional millora la capacitació professional per utilitzar la intel·ligència emocional en l'àmbit laboral, i també ensenya quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic, i com gaudir d'unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

  Aquest curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El curs d'Intel·ligència Emocional està dirigit a qualsevol persona que vulgui millorar la seva capacitació professional per utilitzar la intel·ligència emocional en l'àmbit laboral, i també ensenya quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic, i com gaudir d'unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.

 • El Curs d'Intel·ligència Emocional millora la capacitació professional per utilitzar la intel·ligència emocional en l'àmbit laboral, i també ensenya quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic, i com gaudir d'unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

  Aquest curs de 30 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El curs d'Intel·ligència Emocional està dirigit a qualsevol persona que vulgui millorar la seva capacitació professional per utilitzar la intel·ligència emocional en l'àmbit laboral, i també ensenya quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic, i com gaudir d'unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

  El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada i treballadors autònoms 
  • També, en menor grau, poden inscriure’s treballadors de l'administració pública i persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
 • Els coneixements adquirits en aquest curs poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals i de la seguretat i salut laboral.