• Continguts

  1. Paper i funcions del vetllador/a
  2. Relació amb l’escola i les famílies
  3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
  4. Discapacitats sensorials
  5. Discapacitats físiques
  6. Discapacitats psíquiques
  7. Trastorns de conducta Eines i recursos per a la inclusió
  8. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Vetllador/a Escolar està adreçat a aquelles persones que volen intervenir de manera efectiva amb infants i joves amb necessitats educatives especials capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant les eines i tècniques requerides enfront de cada situació, educar en valors, aprendre a gestionar situacions de conflicte i aplicar mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

  Objectiu general:

  • Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient als infants i joves amb necessitats educatives especials.

  Objectius específics:

  • Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials.
    
  • Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

  Aquest curs presencial de 40 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia

  * Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.

 • El curs de menjador escolar forma part de l'àmbit formatiu d'educació en el lleure.
  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb cursos com:
   

  • Curs de Monitor/a de lleure
  •  Curs de Vetllador/a
  •  Curs de Primers Auxilis
  •  Cursos d'habilitats interpersonals
 • El Curs de Vetllador/a Escolar està adreçat a aquelles persones que volen intervenir de manera efectiva amb infants i joves amb necessitats educatives especials capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant les eines i tècniques requerides enfront de cada situació, educar en valors, aprendre a gestionar situacions de conflicte i aplicar mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

  Objectiu general:

  • Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient als infants i joves amb necessitats educatives especials.

  Objectius específics:

  • Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials.
    
  • Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

  Aquest curs presencial de 40 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada. També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.

 • Aquest curs es realitza periòdicament. Podeu consultar les convocatòries obertes en aquesta mateixa pàgina, i també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per informació de propers cursos:

  secretaria@dinamics.coop / Tel. 930 500 072 / WSP 722 749 589

 • El curs va adreçat a:

  • Prioritàriament a treballadors ocupats de l'empresa privada.
  • També, en menor grau, poden inscriure’s persones en situació d’atur.
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia

  * Al tractar-se d'un curs del programa sectorial, no hi ha places disponibles per treballadors de l'administració pública.

 • El curs de menjador escolar forma part de l'àmbit formatiu d'educació en el lleure.
  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb cursos com:
   

  • Curs de Monitor/a de lleure
  •  Curs de Vetllador/a
  •  Curs de Primers Auxilis
  •  Cursos d'habilitats interpersonals