• Continguts del curs

   

   Aspectes bàsics
  • Història del quiromassatge
  • Lloc de feina i normes
  • Respostes del cos
  • Beneficis
  • Contraindicacions
   Comunicació verbal i no verbal amb el client/usuari
   Tipus de tècniques de quiromassatge
   Anatomia i tractament
  • Crani, columna cervical i dorsal
  • Columna lumbar i gluti
  • Cama posterior
  • Cama anterior
  • Peu
  • Cintura escapular
  • Braços i mà
   Diagnòstic, derivació i planificació d’una sessió
  • Crani, columna cervical i dorsal
  • Columna lumbar i gluti
  • Cama posterior
  • Cama anterior
  • Peu
  • Cintura escapular
  • Braços i mà
   La imatge del quiromassatgista i del lloc de feina
   Pràctiques

   

 • Documents adjunts

Documents Adjunts

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Quiromassatge de Dinàmics ha estat  dissenyat per desenvolupar els conceptes teòrics i les habilitats pràctiques necessàries per un exercici responsable i professional en l’àmbit del quiromassatge.

  En aquest curs de 120h de durada en format teòrico-pràctic els alumnes adquiriran:

  • Coneixements d’anatomia
  • Tècniques de quiromassatge [de les diferents parts del cos/segments corporals] per aplicar a qualsevol tipus de col·lectiu
  • Detectar quins casos cal derivar a altres professionals de la salut com fisioterapeutes o metges
  • Tècniques de comunicació verbal i no verbal amb el client

  L’aprenentatge d’aquestes competències permetrà que els alumnes identifiquin les necessitats del client i li ofereixin un servei de quiromassatge òptim. A més d’adquirir coneixements tècnics, aprendran també habilitats per establir canals de  comunicació verbal i no verbal amb el client, i així poder oferir un servei més personalitzat i adaptat.

  El Curs de Quiromassatge està impartit per Irene Funes:

  • Titulada en fisioteràpia per la Universitat Blanquerna Ramon Llull (6 anys d’experiència en centres de salut, residència i clubs esportius amb  tot tipus de perfils d’usuaris
  • Màster en Fisioteràpia pediàtrica i neurològica (Universitat Blanquerna Ramon Llull)
  • Investigadora i formadora en comunicació no verbal
  • Títol de quiromassatge i 10 anys d’experiència
 • El curs té una durada total de 120h:

  • 108h presencials (sessions teòrico-pràctiques de 4h de durada)
  • 12h de pràctiques

  Les 12 hores de pràctiques es desglossaran en 3 sessions (dates i localització a determinar quan comenci el curs).

 • No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 16 anys a l’inici de les classes.

   Cal tenir mínim 16 anys

   Places limitades

  L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.

 • Sortides professionals

  Els alumnes obtindran un títol per acreditar-se com a Professonals del Quiromassatge (es tracta d'un títol propi totalment vàlid, ja que l'Estat no reconeix cap títol oficial de quiromassatge).

 • El Curs de Quiromassatge de Dinàmics ha estat  dissenyat per desenvolupar els conceptes teòrics i les habilitats pràctiques necessàries per un exercici responsable i professional en l’àmbit del quiromassatge.

  En aquest curs de 120h de durada en format teòrico-pràctic els alumnes adquiriran:

  • Coneixements d’anatomia
  • Tècniques de quiromassatge [de les diferents parts del cos/segments corporals] per aplicar a qualsevol tipus de col·lectiu
  • Detectar quins casos cal derivar a altres professionals de la salut com fisioterapeutes o metges
  • Tècniques de comunicació verbal i no verbal amb el client

  L’aprenentatge d’aquestes competències permetrà que els alumnes identifiquin les necessitats del client i li ofereixin un servei de quiromassatge òptim. A més d’adquirir coneixements tècnics, aprendran també habilitats per establir canals de  comunicació verbal i no verbal amb el client, i així poder oferir un servei més personalitzat i adaptat.

  El Curs de Quiromassatge està impartit per Irene Funes:

  • Titulada en fisioteràpia per la Universitat Blanquerna Ramon Llull (6 anys d’experiència en centres de salut, residència i clubs esportius amb  tot tipus de perfils d’usuaris
  • Màster en Fisioteràpia pediàtrica i neurològica (Universitat Blanquerna Ramon Llull)
  • Investigadora i formadora en comunicació no verbal
  • Títol de quiromassatge i 10 anys d’experiència
 • El curs té una durada total de 120h:

  • 108h presencials (sessions teòrico-pràctiques de 4h de durada)
  • 12h de pràctiques

  Les 12 hores de pràctiques es desglossaran en 3 sessions (dates i localització a determinar quan comenci el curs).

 • No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 16 anys a l’inici de les classes.

   Cal tenir mínim 16 anys

   Places limitades

  L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.

 • Sortides professionals

  Els alumnes obtindran un títol per acreditar-se com a Professonals del Quiromassatge (es tracta d'un títol propi totalment vàlid, ja que l'Estat no reconeix cap títol oficial de quiromassatge).