• Continguts del curs

  El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

   Etapa lectiva (150 h)

  • Formació presencial (100 h) mitjançant les sessions formatives impartides per professorat qualificat
  • Formació virtual (50h) mitjançant activitats a distància durant la formació presencial i l’elaboració d’una memòria (25 h + 25h)

   Etapa pràctica (160h) *

  • Realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil

  * Els i les alumnes poden realitzar les pràctiques en alguna de les múltiples entitats de lleure i menjadors escolar amb qui Dinàmics té acord  de col·laboració, o bé en l'entitat de la vostra elecció.


  Els continguts del curs venen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del Certificat de Professionalitat “Dinamització d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil”

  • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60 h)
  • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 h)
  • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 h)
  • MP Mòdul de pràctiques professionals no laborals (160 h)

   

Documents Adjunts

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Monitor/a de Lleure prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

  Els alumnes que superin el curs, obtindran la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Monitor/a d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

  Després de l'etapa lectiva, els alumnes tindran l'oportunitat de realitzar pràctiques en múltiples entitats de lleure i menjadors escolars.

  Informació important: cal ser major de 18 anys el primer dia de curs

 • Durant l'any l'escola de lleure Dinàmics convoca diversos cursos de Monitor de Lleure a la comarca del Vallès Oriental, en diferents formats i dates per tal que estudiants i treballadors puguin accedir-hi fàcilment.

   

  Intensiu Nadal a Granollers

  • Durant els mesos de desembre i gener, en caps de setmana i dies festius

   

  Intensiu Primavera a Mollet del Vallès

  • Durant els mesos de març i abril, en caps de setmana i festius escolars de Setmana Santa 

   

  Intensiu Juny a Llinars del Vallès

  • Les dues últimes setmanes de juny 
    

  Per més informació de dates i localitzacions concretes, si us plau descarrega't els dossiers en PDF.

 • Aquest curs s’adreça a persones interessades en realitzar tasques i funcions relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

   No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 18 anys a l’inici de les classes.

   

 • Continuïtat formativa

  Si se supera el Curs de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, es pot accedir també al Curs de Director d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil.

   

  Sortides professionals

  Les persones amb el títol oficial de Monitor/a d'Activitats d'Educacio en el Lleure Infantil i Juvenil poden treballar de monitor/a acreditat en els següents àmbits:

   Escolar: monitor de menjador, de pati, d’activitats extraescolars, d’acollida, de transport escolar, etc

   Educació en el lleure: monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments …), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat

   Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animació turística o educació especialitzada

   

 • El Curs de Monitor/a de Lleure prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

  Els alumnes que superin el curs, obtindran la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Monitor/a d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

   

  Aquest curs està organitzat i impartit per Dinàmics, Escola de Lleure reconeguda i autoritzada per la Direcció General de Joventut i el Servei Català d'Ocupació.

  Després de l'etapa lectiva, els alumnes tindran l'oportunitat de realitzar pràctiques en múltiples entitats de lleure i menjadors escolars.

  Informació important: cal ser major de 18 anys el primer dia de curs

 • Durant l'any l'escola de lleure Dinàmics convoca diversos cursos de Monitor de Lleure a la comarca del Vallès Oriental, en diferents formats i dates per tal que estudiants i treballadors puguin accedir-hi fàcilment.

   

  Intensiu Nadal a Granollers

  • Durant els mesos de desembre i gener, en caps de setmana i dies festius

   

  Intensiu Primavera a Mollet del Vallès

  • Durant els mesos de març i abril, en caps de setmana i festius escolars de Setmana Santa 

   

  Intensiu Juny a Llinars del Vallès

  • Les dues últimes setmanes de juny 
    

  Per més informació de dates i localitzacions concretes, si us plau descarrega't els dossiers en PDF.

 • Aquest curs s’adreça a persones interessades en realitzar tasques i funcions relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

   No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 18 anys a l’inici de les classes.

   

 • Continuïtat formativa

  Si se supera el Curs de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, es pot accedir també al Curs de Director d’Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil.

   

  Sortides professionals

  Les persones amb el títol oficial de Monitor/a d'Activitats d'Educacio en el Lleure Infantil i Juvenil poden treballar de monitor/a acreditat en els següents àmbits:

   Escolar: monitor de menjador, de pati, d’activitats extraescolars, d’acollida, de transport escolar, etc

   Educació en el lleure: monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments …), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat

   Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animació turística o educació especialitzada