• Continguts del curs

   

  El Curs de Gestió de l’Estrès té una durada de 20 hores i consta dels següents continguts:

   Què és l’estrès. Aspectes personals i psicosocials
   L’estrès com a problema laboral i pscicosocial
   Estratègies de gestió de l’estrès
   Tècniques i recursos per a la gestió de l’estrès
   Bases de l’organització del treball
   Mètodes i eines per organitzar el treball
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs Gestió de l’Estrès ensenya com identificar les diverses formes d’estrès, les tècniques per reduir-lo i millorar la gestió del temps.

  L’estrès s’està convertint en un fenòmen cada vegada més comú entre les persones, que han d’afrontar contínuament canvis i implementació de millores i innovacions tecnològiques en les organitzacions. Les repercussions són significatives, ja que l’estrès afecta el benestar físic i psíquic de les persones, i per tant, també el funcionament de les empreses i entitats. De fet, entre el 50 i el 60% de l’absentisme laboral està relacionat amb l’estrès (segons dades del Miniteri de Treball i Assumptes Socials).

  També en l’àmbit personal les persones experimenten habitualment situacions d’estrès quan es prodeix un desequilibri entre les tasques o activitats que han de realitzar i els recursos o temps disponibles per dur-les a terme.

  Aquest curs de 20 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats, i també en menor grau poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur.

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Aquest curs està dirigit a persones que experimentin situacions d’estrès en l’àmbit laboral o personal i vulguin aprendre tècniques per reduir l’estrès i eines per millorar la gestió del temps.

  Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  • Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats
  • També, però en segon ordre de prioritat, poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.

   

 • Continuïtat formativa

  El curs de Gestió de l'Estrès forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals, com són PNL, gestió del temps, gestió del temps, etc. 

 • Descripció

  El Curs Gestió de l’Estrès ensenya com identificar les diverses formes d’estrès, les tècniques per reduir-lo i millorar la gestió del temps.

  L’estrès s’està convertint en un fenòmen cada vegada més comú entre les persones, que han d’afrontar contínuament canvis i implementació de millores i innovacions tecnològiques en les organitzacions. Les repercussions són significatives, ja que l’estrès afecta el benestar físic i psíquic de les persones, i per tant, també el funcionament de les empreses i entitats. De fet, entre el 50 i el 60% de l’absentisme laboral està relacionat amb l’estrès (segons dades del Miniteri de Treball i Assumptes Socials).

  També en l’àmbit personal les persones experimenten habitualment situacions d’estrès quan es prodeix un desequilibri entre les tasques o activitats que han de realitzar i els recursos o temps disponibles per dur-les a terme.

  Aquest curs de 20 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats, i també en menor grau poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur.

 • Calendari

  Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Destinataris i criteris d'accés

  Aquest curs està dirigit a persones que experimentin situacions d’estrès en l’àmbit laboral o personal i vulguin aprendre tècniques per reduir l’estrès i eines per millorar la gestió del temps.

  Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  • Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats
  • També, però en segon ordre de prioritat, poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur
  • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.

   

 • Continuïtat i sortides professionals
  Continuïtat formativa

  El curs de Gestió de l'Estrès forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

  Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals, com són PNL, gestió del temps, gestió del temps, etc.