• Continguts del curs

   

  El Curs de Directors té una durada total de 476h i s’estructura en tres etapes: l’etapa lectiva, l’etapa de pràctiques i la memòria de pràctiques final.

   Etapa lectiva (200 h)
  • Formació presencial (100 h) mitjançant les sessions formatives impartides per professorat qualificat
  • Formació virtual (50h) mitjançant activitats a distància durant la formació presencial i l’elaboració d’una memòria (25 h + 25h)
   Etapa pràctica (120h)
  • Realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil

   


  Els continguts del curs venen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del Certificat de Professionalitat "Direcció i Coordinació d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil":

  • M1 - Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
  • M2 - Processos grupals i educatius, en el lleure infantil i juvenil
  • M3 - Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
  • M4 - Coordinació i dinamització de l’equip de monitors

   

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Curs de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil capacita per dirigir i coordinar equips de monitors o de caps en activitats de lleure infantil i juvenil.

   

  El Títol de Director en el Lleure habilita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu per infants i joves de forma global, tot assumint la responsabilitat última en la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors o caps.

  Els alumnes que superin el curs de Director en el Lleure, obtenen la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

   

  El curs està organitzat per l'Escola Dinàmics i impartit per l’Escola Lliure el Sol, entitat reconeguda per la Direcció General de Joventut com a Escola d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil per impartir la formació i expedir el diploma/carnet de directors em el lleure.

 • Properament s'obriran noves convocatòries per aquest curs. 

  Si hi estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres a secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547

 • Els criteris d’accés al Curs de Director en el Lleure són els següents:

  Hi ha dues possibles vies per accedir al curs:

  1. Disposar del Títol de monitor/a de lleure, o bé
  2. Acreditar les dues condicions següents:
   1. Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i
   2. Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

  En tots els casos caldrà acreditar degudament les titulacions o experiència adquirides.

   

 • Continuïtat formativa

  Les persones titulades amb el Diploma i Carnet oficial de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, poden treballar de director de lleure acreditat en els següents àmbits:

  • Escolar: dirigint i coordinant monitors de menjador, de pati, de suport d'activitats extraescolars, etc.
  • Lleure: dirigint i coordinant equips de monitors i caps d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), monitors de ludocteca, talleristes o especialitzats. 
  • Oci en general: dirigint i coordinant monitors de fires i de parcs, animadors turístics o bé educadors especialitzats.

   

 • El Curs de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil capacita per dirigir i coordinar equips de monitors o de caps en activitats de lleure infantil i juvenil.

   

  El Títol de Director en el Lleure habilita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu per infants i joves de forma global, tot assumint la responsabilitat última en la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors o caps.

  Els alumnes que superin el curs de Director en el Lleure, obtenen la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconeguda a nivell estatal:

   

   Diploma i Carnet de Director/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

   

  El curs està organitzat per l'Escola Dinàmics i impartit per l’Escola Lliure el Sol, entitat reconeguda per la Direcció General de Joventut com a Escola d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil per impartir la formació i expedir el diploma/carnet de directors em el lleure.

 • Properament s'obriran noves convocatòries per aquest curs. 

  Si hi estàs interessat, posa't en contacte amb nosaltres a secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547

 • Els criteris d’accés al Curs de Director en el Lleure són els següents:

  Hi ha dues possibles vies per accedir al curs:

  1. Disposar del Títol de monitor/a de lleure, o bé
  2. Acreditar les dues condicions següents:
   1. Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i
   2. Acreditar 2 anys d’experiència (700h) en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.

  En tots els casos caldrà acreditar degudament les titulacions o experiència adquirides.

   

 • Continuïtat formativa

  Les persones titulades amb el Diploma i Carnet oficial de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, poden treballar de director de lleure acreditat en els següents àmbits:

  • Escolar: dirigint i coordinant monitors de menjador, de pati, de suport d'activitats extraescolars, etc.
  • Lleure: dirigint i coordinant equips de monitors i caps d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), monitors de ludocteca, talleristes o especialitzats. 
  • Oci en general: dirigint i coordinant monitors de fires i de parcs, animadors turístics o bé educadors especialitzats.