• Continguts del curs

     

     Estructura i elaboració del discurs
    • Fases de la elaboració
    • Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia, correcta pronunciació, els silencis, guio, durada
    • La regla de les 6W
    • Alimentació positiva
    • Els “tempus“ rellevants del discurs
    • Materials de suport. Quan i com utilitzar-los
     Parlar en públic. Com vèncer la por?
    • Gestió de l’estrès
    • Superació de la por escènica
    • Tècniques d’improvisació
    • Entrenament per respirar i parlar. Les pauses
     Importància i característiques de la comunicació
    • Comunicació oral. Nivells de competència segons els llenguatges
    • Estratègies per desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives
    • Estratègies per realitzar una bona exposició. Com despertar l’interès d’un auditori
    • Orientacions per argumentar amb facilitat
    • Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes comunicatius. La figura del moderador, tertulià,..
     La comunicació no verbal
    • Expressió corporal
    • Comunicació gestual
    • Atenció visual i naturalitat
    • Sintonitzar amb el públic
  • Descripció
  • Calendari
  • Destinataris i criteris d'accés
  • Continuïtat i sortides professionals
  • El curs de Com Parlar amb Públic t’ensenya a dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic, així com a vèncer la por i gestionar l’estrès que pot comportar.

    Objectius:

    • Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
    • Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
    • Identificar les característiques dels actes comunicatives

    Aquest curs de 20 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats. També, però en segon ordre de prioritat, poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur.

  • El curs s’imparteix entre els mesos d'abril i maig de 2019 en horari de tardes.

    • Calendari: del 30 d'abril al 21 de maig de 2019
    • Horari: de 18h a 21h
    • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró)
  • Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

    • Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats
    • També, però en segon ordre de prioritat, poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur
    • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
  • Continuïtat formativa

    La formació Com Parlar amb Públic forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

    Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals, com són mindfulness, PNL, etc. 

  • Descripció

    El curs de Com Parlar amb Públic t’ensenya a dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic, així com a vèncer la por i gestionar l’estrès que pot comportar.

    Objectius:

    • Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge.
    • Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor.
    • Identificar les característiques dels actes comunicatives

    Aquest curs de 20 hores de durada està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya. Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats. També, però en segon ordre de prioritat, poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur.

  • Calendari

    El curs s’imparteix entre els mesos d'abril i maig de 2019 en horari de tardes.

    • Calendari: del 30 d'abril al 21 de maig de 2019
    • Horari: de 18h a 21h
    • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró)
  • Destinataris i criteris d'accés

    Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

    • Va adreçat prioritàriament a treballadors ocupats
    • També, però en segon ordre de prioritat, poden inscriure’s els treballadors en situació d’atur
    • Cal ser major de 18 anys i no es requereix formació prèvia.
  • Continuïtat i sortides professionals
    Continuïtat formativa

    La formació Com Parlar amb Públic forma part de les accions formatives transversals subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.

    Els coneixements adquirits poden complementar-se amb altres cursos de l'àmbit de les habilitats personals i professionals, com són mindfulness, PNL, etc.