• Continguts del curs

   

   Mòduls formatius (180 hores)
  • MF1631_1 Assistència a usuraris i control d’accessos en instal·lacions esportives
  • MF1632_1 Assistència a tècnics esportius en l’organització d’espais, activitats i materials en les instal·lacions esportives
  • MF1633_1 Operacions preventives de seguretat en instal·lacions esportives i assistència en cas d’emergència
   Mòdul de pràctiques professionals (80 hores)
  • MP0444 Pràctiques professionals no laborals

   

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Certificat de Professionalitat d'Operacions Auxiliars en l'Organització d’Activitats i Funcionament d’Instal·lacions Esportives té per objectius donar suport als centres esportius per tal que els seus usuaris puguin dur a terme les seves activitats esportives en les millors condicions de qualitat i seguretat conforme a les directrius establertes en la programació de referència, sempre des d’un tracte afable que permeti assolir la participació i satisfacció de tot tipus d’usuaris.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir a aquest curs, no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals

 • Sortides professionals

  Les persones que obtenen el Certificat de Professionalitat d'Operacions Auxiliars en la Organització d’Activitats i Funcionament d’Instal·lacions Esportives, podran accedir al món laboral i treballar com a:

   Auxiliar de control d’instal·lacions esportives
   Personal de taquilla
   Acompanyant d’usuaris en instal·lacions esportives

   

 • El Certificat de Professionalitat d'Operacions Auxiliars en l'Organització d’Activitats i Funcionament d’Instal·lacions Esportives té per objectius donar suport als centres esportius per tal que els seus usuaris puguin dur a terme les seves activitats esportives en les millors condicions de qualitat i seguretat conforme a les directrius establertes en la programació de referència, sempre des d’un tracte afable que permeti assolir la participació i satisfacció de tot tipus d’usuaris.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir a aquest curs, no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals

 • Sortides professionals

  Les persones que obtenen el Certificat de Professionalitat d'Operacions Auxiliars en la Organització d’Activitats i Funcionament d’Instal·lacions Esportives, podran accedir al món laboral i treballar com a:

   Auxiliar de control d’instal·lacions esportives
   Personal de taquilla
   Acompanyant d’usuaris en instal·lacions esportives