• Continguts del curs

   

   Mòduls formatius (340 hores)
  • MF0353_2 Itineraris per a bicicletes
  • MF0508_2 Manteniment i conducció de bicicletes
  • MF0509_2 Conducció de persones per itineraris en bicicleta
  • MF0272_2 Primers auxilis
   Mòdul de pràctiques professionals (80 hores)<
  • MP0071 Pràctiques professionals no laborals
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • Amb el Certificat de Professionalitat de Guia per Itineraris amb Bicicleta de Muntanya aprendràs a determinar itineraris i guiar usuaris amb bicicleta per terrenys variats fins a mitjana muntanya en condicions de seguretat i respecte del medi ambient, adaptant-se als usuaris a fi d’aconseguir que estiguin satisfets, la qualitat del servei i en els límits de cost previstos.

  Què aprendràs?

  • Determinar i organitzar itineraris amb bicicleta per terrenys variats fins a mitjana muntanya.
  • Conduir bicicletes amb eficàcia i seguretat per terrenys variats fins a mitjana muntanya i realitzar el manteniment operatiu de bicicletes.
  • Guiar i dinamitzar persones per itineraris amb bicicleta fins a mitjana muntanya.
  • Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

   

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels dos requisits següents:

   Graduat en ESO (o estudis equivalents)

   Tenir un certificat de professionalitat de Nivell 1 de la família d’activitats físiques i esportives.

   

 • Continuïtat formativa

  Una vegada finalitzat el curs, es pot accedir a un Certificat de Professionalitat de Nivell 3 de la família d’activitats físiques i esportives.

   

  Sortides professionals

  Amb aquest certificat de professionalitat podràs treballar de:

  • Guia d’itineraris en bicicleta de muntanya
  • Guia d’itineraris de cicloturisme
  • Encarregat de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments en bicicleta
 • Amb el Certificat de Professionalitat de Guia per Itineraris amb Bicicleta de Muntanya aprendràs a determinar itineraris i guiar usuaris amb bicicleta per terrenys variats fins a mitjana muntanya en condicions de seguretat i respecte del medi ambient, adaptant-se als usuaris a fi d’aconseguir que estiguin satisfets, la qualitat del servei i en els límits de cost previstos.

  Què aprendràs?

  • Determinar i organitzar itineraris amb bicicleta per terrenys variats fins a mitjana muntanya.
  • Conduir bicicletes amb eficàcia i seguretat per terrenys variats fins a mitjana muntanya i realitzar el manteniment operatiu de bicicletes.
  • Guiar i dinamitzar persones per itineraris amb bicicleta fins a mitjana muntanya.
  • Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

   

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels dos requisits següents:

   Graduat en ESO (o estudis equivalents)

   Tenir un certificat de professionalitat de Nivell 1 de la família d’activitats físiques i esportives.

   

 • Continuïtat formativa

  Una vegada finalitzat el curs, es pot accedir a un Certificat de Professionalitat de Nivell 3 de la família d’activitats físiques i esportives.

   

  Sortides professionals

  Amb aquest certificat de professionalitat podràs treballar de:

  • Guia d’itineraris en bicicleta de muntanya
  • Guia d’itineraris de cicloturisme
  • Encarregat de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments en bicicleta