• Continguts del curs

   Mòduls formatius (630 hores)

  • MF0273_3 Valoració de les capacitats físiques
  • MF1663_3 Habilitats i seqüències del fitness aquàtic
  • MF1664_3 Metodologia i pràctica del fitness aquàtic
  • MF1665_3 Hidrocinèsia

   Mòdul de pràctiques professionals (120 hores)

  • MP0364 Pràctiques professionals no laborals

   

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Certificat de Professionalitat de Fitness Aquàtic i Hidrocinèsia té per objectius programar, dirigir i instruir activitats dirigides a la millora de la condició física i a la cura del cos amb elements propis del fitness aquàtic i de la hidrocinèsia, per a la recuperació, cura i millora corporal, susceptibles d’aplicació a l’entorn aquàtic adaptant les activitats a les característiques dels usuaris, aplicant criteris de qualitat i sempre des de l’observació i la promoció de la salut i el benestar.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

   Tenir un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la família d’Activitats Fisiques i Esportives

   Tenir el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

   Complir els requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

   

 • Sortides professionals

  Les persones que superen el CP de Fitness Aquàtic i Hidrocinèsia, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Entrenador/a personal de grups d’hidrocinèsia

   Coordinador/a d’activitats d’hidrocinèsia

   Instructor/a de fitness aquàtic

   Coordinador/a d’activitats de fitness aquàtic

   

 • El Certificat de Professionalitat de Fitness Aquàtic i Hidrocinèsia té per objectius programar, dirigir i instruir activitats dirigides a la millora de la condició física i a la cura del cos amb elements propis del fitness aquàtic i de la hidrocinèsia, per a la recuperació, cura i millora corporal, susceptibles d’aplicació a l’entorn aquàtic adaptant les activitats a les característiques dels usuaris, aplicant criteris de qualitat i sempre des de l’observació i la promoció de la salut i el benestar.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

   Tenir un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la família d’Activitats Fisiques i Esportives

   Tenir el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

   Complir els requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

   

 • Sortides professionals

  Les persones que superen el CP de Fitness Aquàtic i Hidrocinèsia, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Entrenador/a personal de grups d’hidrocinèsia

   Coordinador/a d’activitats d’hidrocinèsia

   Instructor/a de fitness aquàtic

   Coordinador/a d’activitats de fitness aquàtic