• Continguts del curs

   Mòduls formatius (470 hores)

  • MF0273_3 Valoració de les capacitats físiques
  • MF0515_3 Coreografies
  • MF0516_3 Metodologia i pràctica del condicionament físic en grup amb suport musical
  • MF0272_2 Primers auxilis

   Mòdul de pràctiques professionals (120 hores)

  • MP0366 Pràctiques professionals no laborals
 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Certificat de Professionalitat de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical té per objectius programar, dirigir i instruir activitats per a la millora de la condició física amb elements, moviments, exercicis i tècniques coreogràfiques pròpies de l’aeròbic, variants del mateix i activitats afins, realitzant la determinació inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional dels usuaris, aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei i sempre des de l’observació i la promoció de la salut i el benestar.

  El Certificat Professional és una titulació professional impartida per Dinàmics, centre autoritzat pel SOC (Servei Català l’Ocupació) i reconeguda pel Ministerio de Educación. 

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

   Tenir un certificat de professionalitat de Nivell 2 de la família d’Activitats Físiques i Esportives

    Tenir el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

   Complir els requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

   

 • Sortides professionals

  Les persones que superen el CP de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos o poliesportius

   Monitor/a d’aeròbic

   Monitor/a de "Step"

   Monitor/a de bicicleta indoor

   Monitor/a de totes les activitats que derivin o siguin similars a les anteriors

   Animador/a d’activitats de fitness

   Monitor/a d’activitats anteriors per a col·lectius especials

   Coordinador/a d’activitats de fitness

   

 • El Certificat de Professionalitat de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical té per objectius programar, dirigir i instruir activitats per a la millora de la condició física amb elements, moviments, exercicis i tècniques coreogràfiques pròpies de l’aeròbic, variants del mateix i activitats afins, realitzant la determinació inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional dels usuaris, aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei i sempre des de l’observació i la promoció de la salut i el benestar.

  El Certificat Professional és una titulació professional impartida per Dinàmics, centre autoritzat pel SOC (Servei Català l’Ocupació) i reconeguda pel Ministerio de Educación. 

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

   Tenir un certificat de professionalitat de Nivell 2 de la família d’Activitats Físiques i Esportives

    Tenir el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

   Complir els requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

   

 • Sortides professionals

  Les persones que superen el CP de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos o poliesportius

   Monitor/a d’aeròbic

   Monitor/a de "Step"

   Monitor/a de bicicleta indoor

   Monitor/a de totes les activitats que derivin o siguin similars a les anteriors

   Animador/a d’activitats de fitness

   Monitor/a d’activitats anteriors per a col·lectius especials

   Coordinador/a d’activitats de fitness