Curs de SVB/DEA

Curs de SVB/DEA

El Curs Oficial DEA - SVB capacita per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) i utilitzar correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) en les primeres intervencions sanitàries immediates.