Curs de SVB/DEA
Primers Auxilis

Curs de SVB/DEA

El Curs Oficial DEA - SVB capacita per dominar les tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB) i utilitzar correctament el Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) en les primeres intervencions sanitàries immediates.
Curs de Primers Auxilis
Primers Auxilis

Curs de Primers Auxilis

Curs de Primers Auxilis és una introducció al món del salvament i la cardioprotecció, per dotar d'eines d'actuació i de coneixements per tal de saber com actuar davant de situacions…