CP d’Activitats de Natació

CP d’Activitats de Natació

El Curs d'Activitats de Natació té per objectius programar, dirigir i dinamitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge, de condicionament físic bàsic, competicions i petits esdeveniments relacionats amb activitats de natació.