Socorrisme

GM Salvament i socorrisme (intensiu - alumnes AAFE)

Ensenyaments esportius

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Salvament i Socorrisme

Ensenyaments esportius

Salvament i socorrisme

Modalitat: 

Presencial

Durada: 

205

Hores pràctiques: 

115

Hores presencials : 
90

El Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme va adreçat als alumnes de 2n curs i titulats del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE).

El curs consta de les assignatures i pràctiques que permeten completar el Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme i condueix a l'obtenció del Certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme. 

Aquest certificat capacita per  per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Per inscriure's al curs, és imprescindible haver superat la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

Per accedir al curs cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de Tècnic superior en Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), o estar cursant segon.
 • Cal superar la prova d'accés que convoca el Departament d'Ensenyament.

El curs consta de les assignatures i pràctiques necessàries per completar el Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme:

 • Bloc específic (90 hores):
  • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
  • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques 
    
 • ​Bloc de formació pràctica (115 hores)

* Es convalida totalment el bloc comú i parcialment el bloc específic als titulats del CFGS d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE). Les pràctiques es poden convalidar en part, i amb possibilitat d'exempcions.

 

Les persones que superen el Cicle Inicial del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

 • socorrista en piscines
 • socorrista en parcs aquàtics
 • socorrista en piscines naturals
 • monitor de salvament i socorrisme
 • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora

El curs també permet accedir al Cicle Final  del GM de Salvament i Socorrisme, que condueix al Títol de Tècnic en Salvament i Socorrisme i capacita per treballar de socorrista de platges.

Convocatòries obertes:

GM Salvament i socorrisme (intensiu - alumnes AAFE)

Mollet del Vallès (Escola St. Gervasi)


De l'11/6 al 25/6 (Dl-dv, 8-15h)


Ensenyaments Esportius (Grau Mitjà)
435 €
Preinscriu-te

GM Salvament i socorrisme (intensiu - alumnes AAFE)

Llinars del Vallès (Escola Ginebró)


De l'11/6 al 25/6 (Dl-dv, 8-15h)


Ensenyaments Esportius (Grau Mitjà)
435 €
Preinscriu-te